مرتب سازی بر اساس :

انتشارات دانشگاه یزد

نویسنده:جنی دانوهو

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کار آمدی جمعی ( نحوه ی تاثیر گذاری باورهای معلمان بر یادگیری دانش آموزان )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:محمدرضا رضایی - پریوش اورکی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی شهری با تاکید بر کاربری اراضی شهری
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:محمدحسین سرائی-سیدمصطفی حسینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد تکنیک های نوین تصمیم گیری چند منظوره در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:علی محمدمیرمحمدی میبدی-

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد جهش در اصلاح گیاهان زراعی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:بهمن کیانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:علی محمد قائمی نیا - محمد اخوان قالیباف

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد طیف نمایی تابان شدن پرتویی ایکس ( XRF ) از مواد در منابع طبیعی
قیمت:

114,200تومان

نویسنده:کاستاس آی کاراگورگیس

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد موسیقی در ورزش و تمرین
قیمت:

142,000تومان

نویسنده:داود عندلیب اردکانی - آسیه سلطان محمدی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد نرم افزار R در مدیریت ( رویکرد آماری )
قیمت:

47,500تومان

ناموجود

نویسنده:صفیه حاتمی - محمد خزائی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاربرد نرم افزار الاستریتور در طراحی گرافیک  ( ویژه رشته گرافیک ) illustrator cc2021

نویسنده:محسن یوسفی-علی طالبی-ربابه پورشرعیانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد هوش مصنوعی در علوم آب و خاک
قیمت:

19,500تومان

نویسنده:امیرحسین کوهساری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کانی شناسی توصیفی 1
قیمت:

5,150تومان

ناموجود

نویسنده:محمدعلی صادقیان

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی شماره 24
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی شماره 29
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی شماره 30
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی شماره 31
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

نویسنده:حمید مهرنهاد - نسرین زارع جونقانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاوش های میدانی در مهندسی ژئو تکنیک و زمین شناسی مهندسی
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:مهری خاتمی-محمدمهدی حیدری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کروموزوم ساختار و عملکرد سیتو ژنتیک
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:پتی گوادوجویس سالیون

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کلاس جامع اوایل کودکی (شیوه های آسان برای انطباق مراکزیادگیری برای کودکان)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:فاطمه جمشیدی - وصال میمندی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کنایه کاوی در امالی شریف مرتضی
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:محمدحسینایران نژاد پاریزی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کوهستان شیرکوه  ارزشها و تهدیدها
قیمت:

10,550تومان

ناموجود

نویسنده:ولی درهمی - فریناز اعلمیان هرندی - محمد باقر دولت شاهی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

یادگیری تقویتی