مرتب سازی بر اساس :

یامهدی

ناموجود

نویسنده:رامین درویش-رضامیرزایی فر-فریدرضابیگلری

ناشر:یامهدی

آنالیز مسایل پیشرفته المان محدود با نرم افزار abaqus یامهدی
ناموجود

نویسنده:جان دبلیو نیکلسون

ناشر:یامهدی

شیمی  پلیمرها
ناموجود

نویسنده:حجت قاسمی-فریدرضابیگلری-رامین درویش

ناشر:یامهدی

مقدمه ای برنرم افزارالمان محدود آباکوسabaqus