مرتب سازی بر اساس :

صفار

ناموجود

نویسنده:غلامرضا خلیق

ناشر:صفار

ICDLXPمهارت ششم ارائه مطالب POWERPOINT2007

نویسنده:جورج ب توماس-جوئل هاس-موریس دویر

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
حل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (راهنما ی حل مسائل تشریحی-جلداول1-قسمت اول-ویرایش12)
قیمت:

15,000تومان

ناموجود

نویسنده:علی مسگری

ناشر:صفار

200مدارالکترونیکی ساده وجالب صفار
ناموجود

نویسنده:سید علی موسوی - مجید سبزعلی گل

ناشر:صفار

ICDL 2016 مهارت پنجم استفاده از پایگاه داده ACCESS2016
ناموجود

نویسنده:مجیدسبزعلی گل-سیدعلی موسوی

ناشر:صفار

ICDL 2016 مهارت سوم واژه پرداز Word 2016
ناموجود

نویسنده:سید علی موسوی - مجید سبزعلی گل

ناشر:صفار

ICDL 2016 مهارت ششم ارایه مطالب POWER POINT 2016 ( گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه )
ناموجود

نویسنده:مجید سبز علی گل - علی موسوی

ناشر:صفار

ICDL XP سطح 2 نسخه 4

نویسنده:سید علی موسوی - مجید سبزعلی گل

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
ICDL7 سطح یک  نسخه 5 ویندوز 7 و 8 - سون اند ایت
قیمت:

340,000تومان

ناموجود

نویسنده:سید علی موسوی - مجید سبزعلی گل

ناشر:صفار

ICDLXP2007 سطح 2نسخه 5تمام رنگی

نویسنده:جوزف شیگلی

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
Mechanical Engineering Desig tenth edition ( طراحی اجزای ماشین ویرایش دهم 10 )
قیمت:

500,000تومان

ناموجود

نویسنده:علی مسگری

ناشر:صفار

آسانسوروپله برقی
ناموجود

نویسنده:سید بعقوب حسینی - شهر بانو یدالهی

ناشر:صفار

آمار پارامتریک و روش پژوهش
ناموجود

نویسنده:علی مسگری-هادی قناد

ناشر:صفار

آموزش برق ساختمان درجه 1
ناموجود

نویسنده:علی مسگری-هادی قناد

ناشر:صفار

آموزش تعمیر لوازم خانگی تعمیر کار25 وسیله برقی منزل
ناموجود

نویسنده:رمضانعلی حاجیلری

ناشر:صفار

آموزش تعمیر لوازم گاز سوز
ناموجود

نویسنده:جی ال مریام ال جی کریگ

ناشر:صفار

استاتیک مریام افست ویرایش هفتم
ناموجود

نویسنده:محمد ال هاواری

ناشر:صفار

اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت
ناموجود

نویسنده:علی مسگری

ناشر:صفار

اصول جوشکاری برق وگاز

نویسنده:چارلز هورن گرن-والتر هاریسون-مایکل رابینسون

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 1
قیمت:

310,000تومان

نویسنده:چارلز هورن گرن-والتر هاریسون-مایکل رابینسون

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 2
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:ایرج نوروش - فیض الله شیرزادی

ناشر:صفار

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 2
قیمت:

95,000تومان