مرتب سازی بر اساس :

پوران پژوهش

نویسنده:مرتضی پیری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی ( جلد دوم 2 کودکان استثنایی )
قیمت:

49,000تومان

ناموجود

نویسنده:رامتین باقری

ناشر:پوران پژوهش

ارشد روسازی راه

نویسنده:سید هادی سیدعلی تبار

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:نصرالله فرجی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی چاپ یازدهم
قیمت:

144,000تومان

نویسنده:آرش سحرخیز عربانی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد روش های تدریس در زبان انگلیسی (آموزش زبان انگلیسی )
قیمت:

298,000تومان

نویسنده:فریبرزعرفانی زاده

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد روشها و فنون تدریس
قیمت:

334,000تومان

ناموجود

نویسنده:هادی یوسفی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات مجموعه مهندسی کامپیوتر
ناموجود

نویسنده:فرزین حاجی جمشیدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد ریاضیات  عمومی 1پوران پژوهش جمشیدی
ناموجود

نویسنده:فرزین حاجی جمشیدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد ریاضیات عمومی 2چاپ سیزدهم

نویسنده:مهرداد امیری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان انگلیسی عمومی ( جلد اول ) گرامر  چاپ سیزدهم
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:مهرداد امیری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان انگلیسی عمومی جلد دوم (لغات ودرک مطلب )
قیمت:

136,000تومان

نویسنده:یحیی سید محمدی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان تخصصی در روان شناسی
قیمت:

79,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسن بیانی و رکسانا معلمیان

ناشر:پوران پژوهش

ارشد زبان تخصصی فیزیک وژئوفیزیک

نویسنده:مهدی زری باف

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان تخصصی مدیریت 3و4
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:عیدانی-وزین افضل

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان عربی تخصصی در تاریخ
قیمت:

196,000تومان

نویسنده:محمد صالحی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبانشناسی چاپ یازدهم
قیمت:

58,000تومان

ناموجود

نویسنده:عادل مخبری

ناشر:پوران پژوهش

ارشد سوالات تالیفی و آزمون روانشناسی تربیتی
ناموجود

نویسنده:وحیده مفید

ناشر:پوران پژوهش

ارشد سوالات تالیفی و آزمون نظریه های شخصیت

نویسنده:فرزاد نادری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد سوالات تالیفی و آزمون نظریه های مشاوره و روان درمانی
قیمت:

287,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد رضا اسلامی-نفیسه نیک پی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد سوالات نوین در شیمی آلی مجموعه شیمی

نویسنده:روح الله موسوی طیبی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد سیستم عامل
قیمت:

287,000تومان

نویسنده:امین رضایی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد سیستم های کنترل خطی پوران پژوهش
قیمت:

495,000تومان

نویسنده:حجت الله احمدی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد سینیتیک و طراحی رآکتور های شیمیایی (مجموعه مهندسی شیمی)
قیمت:

168,000تومان

ناموجود

نویسنده:حجت الله احمدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد سینیتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

نویسنده:مسعودرحمانی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد شبکه های کامپیوتری
قیمت:

276,000تومان

ناموجود

نویسنده:علی پیکری

ناشر:پوران پژوهش

ارشد شیمی آلی (مجموعه شیمی)
ناموجود

نویسنده:علی مقیمی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد شیمی تجزیه (جلددوم2:تجزیه دستگاهی)چاپ ششم
ناموجود

نویسنده:علیرضا عابدین

ناشر:پوران پژوهش

ارشد شیمی فیزیک

نویسنده:جعفرمحمدنژاد

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی معدنی ( جلد اول 1 شیمی معدنی 1)
قیمت:

187,000تومان

ناموجود

نویسنده:جعفرمحمدنژاد

ناشر:پوران پژوهش

ارشد شیمی معدنی ( جلد دوم 2 شیمی معدنی 2 و آلی فلزی )
ناموجود

نویسنده:مجتبی کبیریان

ناشر:پوران پژوهش

ارشد طراحی اجزای ماشین

نویسنده:هادی یوسفی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد طراحی الگوریتم چاپ دوازدهم
قیمت:

198,000تومان

ناموجود

نویسنده:خلیلیان

ناشر:پوران پژوهش

ارشد طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
ناموجود

نویسنده:فردین شاپوری

ناشر:پوران پژوهش

ارشد طراحی و ساخت کامپایلر چاپ اول

نویسنده:محمدقنبرزاده

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی چاپ هفتم
قیمت:

38,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمدعلی رضوانی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مبانی آنالیز ریاضی

نویسنده:کارو زرگر

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد مدار های الکتریکی 2
قیمت:

564,000تومان

نویسنده:کارو زرگر

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد مدارهای الکتریکی 1 پوران ویرایش هجدهم
قیمت:

584,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد حسن میرزا محمدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مدیریت آموزشی

نویسنده:عاطفه قمی اویلی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد مدیریت بازاریابی
قیمت:

48,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسن قالیباف اصل

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مدیریت مالی مجموعه مدیریت
ناموجود

نویسنده:اسماعیل یوسفی-ناصر عزیزی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن
ناموجود

نویسنده:پوراندوخت نیرو مند

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی
ناموجود

نویسنده:محمدحسن نائی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مقاومت  مصالح   مجموعه مهندسی مکانیک عمران
ناموجود

نویسنده:ارسطو خلیلی فر

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مهندسی نرم افزار
ناموجود

نویسنده:حسین بیانی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مکانیک تحلیلی
ناموجود

نویسنده:حسین بیانی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مکانیک کوانتومی (مجموعه فیزیک)
ناموجود

نویسنده:مجتبی پور محقق

ناشر:پوران پژوهش

ارشد نظریه زبانها و ماشینها
ناموجود

نویسنده:امیر رضا روحی زاده

ناشر:پوران پژوهش

ارشد نظریه های جامعه شناسی پوران پژوهش