مرتب سازی بر اساس :

پوران پژوهش

ناموجود

نویسنده:علی شیرافکن

ناشر:پوران پژوهش

ارشد نظریه های روان درمانی و مشاوره
ناموجود

نویسنده:مرتضی عباسی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد نظریه های شخصیت ( مجموعه راهنمایی و مشاوره ) روانشناسی شخصیت

نویسنده:سید هادی سیدعلی تبار

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد نظریه های مشاوره و روان درمانی
قیمت:

86,000تومان

نویسنده:مهدیه شادی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد هوش مصنوعی (مجموعه مهندسی کامپیوتر چاپ سیزدهم)
قیمت:

298,000تومان

ناموجود

نویسنده:کمیل کیهانی - سجاد افشاریان

ناشر:پوران پژوهش

ارشد کنترل فرآیند (مجموعه مهندسی شیمی)
ناموجود

نویسنده:کمیل کیهانی - سجاد افشاریان

ناشر:پوران پژوهش

ارشد کنترل فرآیند(رشته های مهندسی شیمی-برق-مکانیک-هوافضا وهسته ای)
ناموجود

نویسنده:ک د الیپرانتیس-ا.برکینشاو

ناشر:پوران پژوهش

ارشداصول آنالیز حقیقی
ناموجود

نویسنده:سیدکمال خطیبی قمی

ناشر:پوران پژوهش

ارشداصول فقه
ناموجود

نویسنده:احمد موسوی

ناشر:پوران پژوهش

ارشداقتصاد خرد (مدیریت)  پوران پژوهش

نویسنده:محمد سمیع پور

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدانتقال حرارت چاپ نهم
قیمت:

18,000تومان

ناموجود

نویسنده:اکبرعالم تبریز-علی یونسیان

ناشر:پوران پژوهش

ارشدتحقیق درعملیات (مقدماتی تاپیشرفته)
ناموجود

نویسنده:فاطمه احمدیان

ناشر:پوران پژوهش

ارشدتحولات سیاسی
ناموجود

نویسنده:عباس راستگو

ناشر:پوران پژوهش

ارشددینامیک ماشین (مجموعه مهندسی مکانیک)

نویسنده:پیری -ندا علی بیگی-راضیه مخبریان-زهرا جنتی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدروان شناسی مرضی وکودکان استثنایی
قیمت:

487,000تومان

ناموجود

نویسنده:فرزین حاجی جمشیدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشدریاضی عمومی1چاپ سیزدهم
ناموجود

نویسنده:امین رضائی-زیباعباس زاده

ناشر:پوران پژوهش

ارشدزبان تخصصی مهندسی برق پوران
ناموجود

نویسنده:کارو زرگر

ناشر:پوران پژوهش

ارشدسوالات تالیفی وآزمون مدارهای الکتریکی1و2 پوران بانک تست
ناموجود

نویسنده:بهزاداشجری

ناشر:پوران پژوهش

ارشدطرح ریزی واحدهای صنعتی

نویسنده:کاظم طبیبی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدگرامر انگلیسی
قیمت:

94,000تومان

ناموجود

نویسنده:مهرداد امیری

ناشر:پوران پژوهش

ارشدلغات ودرک مطلب

نویسنده:امین حلم زاده-داوودرئیسی فر

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدماشین های الکتریکی1پوران پژوهش
قیمت:

287,000تومان

نویسنده:امین حلم زاده-داوودرئیسی فر

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدماشین های الکتریکی2پوران
قیمت:

244,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمدعلی رضوانی

ناشر:پوران پژوهش

ارشدمبانی جبرخطی
ناموجود

نویسنده:ساراسعیدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشدمجموعه شیمی شیمی آلی
ناموجود

نویسنده:ایوب مرادی-هادی یوسفی-فاروق نعمتی

ناشر:پوران پژوهش

ارشدمحاسبات عددی

نویسنده:هادی یوسفی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدمحاسبات عددی چاپ ششم
قیمت:

12,000تومان

ناموجود

نویسنده:فرزین حاجی جمشیدی

ناشر:پوران پژوهش

ارشدمعادلات دیفرانسیل چاپ نهم

نویسنده:حمیده فتح الله زاده-هادی سامع

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدیادگیری حرکتی پوران پژوهش
قیمت:

3,400تومان

ناموجود

نویسنده:فاضل زاده

ناشر:پوران پژوهش

اصلاح نباتات در گیاهان زراعی

نویسنده:محمد حسن میرزا محمدی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
اصول فلسفه و تعلیم تربیت اسلامی
قیمت:

14,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد حسن میرزا محمدی

ناشر:پوران پژوهش

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (کتاب ارشد)

نویسنده:محسن نظری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد
قیمت:

286,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمد موسوی

ناشر:پوران پژوهش

اقتصاد کلان

نویسنده:ناصر مزینی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
الکترونیک دیجیتال
قیمت:

168,000تومان

ناموجود

نویسنده:امیرعلی مومن زاده

ناشر:پوران پژوهش

بانک تست ارشد تجزیه و تحلیل سیگنال و سیستم پوران پژوهش
ناموجود

نویسنده:علیرضا عابدین

ناشر:پوران پژوهش

بانک تست ارشد شیمی فیزیک

نویسنده:لقمان ابراهیمی-فرزاد نادری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
بانک سوالات تالیفی  و آزمون مبانی روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره (ارشد و دکتری و استخدامی )
قیمت:

136,000تومان

ناموجود

نویسنده:کارو زرگر

ناشر:پوران پژوهش

بانک سوالات تالیفی و آزمون مدارهای الکتریکی 1و 2
ناموجود

نویسنده:-

ناشر:پوران پژوهش

برق
ناموجود

نویسنده:مهدی محمد حسینی

ناشر:پوران پژوهش

حسابداری دولتی(کتاب ارشد)
ناموجود

نویسنده:فاطمه احمدیان

ناشر:پوران پژوهش

حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی (کارشناسی ارشد)

نویسنده:عبدالحسین فرهنگی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
دکتری روانشناسی رشد (مجموعه روانشناسی) دکتری
قیمت:

398,000تومان

نویسنده:عادل مخبری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
روانشناسی تربیتی ( مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی 1 و 2 )
قیمت:

287,000تومان

نویسنده:محمد فرهودی منش - مرتضی پیری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
روانشناسی شخصیت
قیمت:

248,000تومان

نویسنده:ندا پات داد

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در زبان انگلیسی
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:وحیدانصاری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ریاضی عمومی 1 و 2
قیمت:

228,000تومان

ناموجود

نویسنده:ایوب مرادی-هادی یوسفی-فاروق نعمتی

ناشر:پوران پژوهش

ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات
ناموجود

نویسنده:علیرضا عابدین

ناشر:پوران پژوهش

زبان تخصصی در شیمی محض و کاربردی
ناموجود

نویسنده:مصطفی عبادی-غلامرضا بیدخوری-لاله عارف عشقی

ناشر:پوران پژوهش

زیست شناسی مولکولی 1 ( ساختار همانند سازی ترمیم و نو ترکیبی DNA )