مرتب سازی بر اساس :

فن آوران

نویسنده:مهدی جهانگیری _ ابوالفضل مقدسی کوچکسرایی _ محمد امین نوروزی

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
ارزیابی کمی ریسک در صنایع فرایندی جلد دوم ویراست 2 ( مدیریت و ارزیابی ریسک )
قیمت:

120,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا عرب عامری - زهرا ناصر زاده - علی کریمی

ناشر:فن آوران

ارشد آلودگی های محیط زیست ( بهداشت ایمنی و محیط زیست )
ناموجود

نویسنده:زهرا ناصر زاده - رضا عرب عامری - ملیحه لشکری پریسا دادگر

ناشر:فن آوران

ارشد بهداشت ایمنی و محیط زیست 4 HSE
ناموجود

نویسنده:رضا عرب عامری - زهرا ناصر زاده - علی کریمی

ناشر:فن آوران

ایمنی برای محیط کار 2 ( بهداشت ایمنی و محیط زیست )

نویسنده:محمدامین طاقه باف - مهدی عابدی

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
ایمنی حریق در ساخت و ساز (قابل استفاده برای کارفرمایان طراحان مدیریان و مجریان)
قیمت:

14,000تومان

ناموجود

نویسنده:راجرال.براوئر

ناشر:فن آوران

ایمنی وبهداشت برای مهندسین

نویسنده:رضا عرب عامری - زهرا ناصر زاده - علی کریمی

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
بهداشت حرفه ای ( بهداشت ایمنی و محیط زیست )
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:ایرج محمدفام

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
تجهیزات  حفاظت  فردی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:عبدالرحمان بهرامی

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
روش های نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا جلد 1 اول
قیمت:

70,000تومان

ناموجود

نویسنده:عبدالرحمن بهرامی

ناشر:فن آوران

روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا جلد 2
ناموجود

نویسنده:عبدالرحمان بهرامی

ناشر:فن آوران

روشهای نمونه برداری وتجزیه آلاینده ها ی هوا جلداول
ناموجود

نویسنده:عبدالرحمن بهرامی

ناشر:فن آوران

روشهای نمونه برداری وتجزیه آلاینده های هوا3
ناموجود

نویسنده:احمدنیک پی

ناشر:فن آوران

طراحی سیستم های تهویه صنعتی
ناموجود

نویسنده:احسان الله حبیبی - هیوا آزمون

ناشر:فن آوران

مجموعه سوالات چهار گزینه ای ارشد ایمنی و ارگونومی
ناموجود

نویسنده:مهدی جهانگیری-محمدامین نوروزی

ناشر:فن آوران

مدیریت و ارزیابی ریسک جلد اول ارزیابی کیفی ریسک ( ویراست دوم )

نویسنده:ناصر صدرا ابرقویی

ناشر:فن آوران

افزودن به سبد خرید
هدایت و راهبری در سازمان های اجتماعی فنی ( مبانی اصول مهارت وظایف و ایمنی )
قیمت:

100,000تومان