مرتب سازی بر اساس :

امیرکبیرجهاددانشگاه

ناموجود

نویسنده:رحمت ا000استوار

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

آتش  کاری  در معادن  ( جلد 2)

نویسنده:حمید کشوری-شیوا اسبری

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

افزودن به سبد خرید
آناتومی در مهندسی پزشکی
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:سیامک نجاریان-مهناز کارگرسهی-کیانوش امیری

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

نویسنده:جان وبستر

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

افزودن به سبد خرید
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد ( جلد دوم )
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:محمدرضااخوان لیل آبادی-شاپورطاحونی

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

افزودن به سبد خرید
تحلیل  سازه ها(روش کلاسیک و ماتریس)  طاحونی
قیمت:

490,000تومان

ناموجود

نویسنده:ابوالفضل کاظمی -علیرضاعلی نژاد-مهدی عزیزمحمدی

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

راهنمای حل المسائل کنترل کیفیت آماری دکتر نقندریان
ناموجود

نویسنده:ورنرکلین

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

ریسندگی  الیاف کوتاه جلد دوم حلاجی و کاردینگ
ناموجود

نویسنده:--

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

ریسندگی الیاف کوتاه و مخلوط ها در سیستم پنبه ای

نویسنده:سیامک نجاریان - محمد هادی لطیفی

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

افزودن به سبد خرید
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی
قیمت:

5,000تومان

ناموجود

نویسنده:دکترزهراقیابکلو

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

مبانی فیزیک ساختمان 5 نور روز
ناموجود

نویسنده:مجیداحتیاط-پونه تقی زاده-یاسمن جلیلی-حسینی

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

مروری بر تحلیل سازه های 1جهاد دانشگاهی

نویسنده:جوزف کار-جان براون

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

افزودن به سبد خرید
مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی ج 1
قیمت:

18,000تومان

ناموجود

نویسنده:رحمت ا000استوار

ناشر:امیرکبیرجهاددانشگاه

نقشه  برداری  معدن