مرتب سازی بر اساس :

رسا

ناموجود

نویسنده:گنریش آلتشولر-لف شولیاک

ناشر:رسا

40اصل شاه کلیدهایTRIZبرای نوآوری

نویسنده:آلبرت الیس

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
5 درس برای زندگی عاقلانه
قیمت:

14,000تومان

ناموجود

نویسنده:جرج ایلیان

ناشر:رسا

50 درس از زندگی و تجارت ایلان ماسک

نویسنده:مارکوس باکینگهام - اشلی گودال

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
9 دروغ درباره کار راهنمای رهبران آزاد اندیش برای دنیای واقعی
قیمت:

175,000تومان

ناموجود

نویسنده:دیوید بارلو - وی مارک دیورند

ناشر:رسا

آسیب شناسی روانی dsm-5

نویسنده:رایان مک مولین

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
آشغال های فکرت را دور بریز
قیمت:

65,000تومان

ناموجود

نویسنده:مجتبی دانش موسوی

ناشر:رسا

آلیس درسرزمین عجایب دوزبانه

نویسنده:محمد نوفرستی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
آمار در  اقتصاد و بازرگانی جلد دوم 2
قیمت:

350,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد نوفرستی

ناشر:رسا

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول
ناموجود

نویسنده:ساندرا سرن

ناشر:رسا

آيا وصله تن هم هستيد

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی ج2
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی جلد اول مبانی
قیمت:

220,000تومان

ناموجود

نویسنده:مایکل پورتر

ناشر:رسا

استراتژی رقابتی ( تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا)

نویسنده:جودیت تاد-آرتورسی.بوهارت

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
اصول روانشناسی بالینی و مشاوره
قیمت:

29,000تومان

ناموجود

نویسنده:چارلز بی هندی

ناشر:رسا

اینجا جای ما نیست عصر تضاد و تناقض
ناموجود

نویسنده:شازاسمیلانسکی

ناشر:رسا

بازاریابی حسی راهنمای کاربردی تجربه ی تعاملی

نویسنده:محمود کریمی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
بهبود بی تردید (تکنیکی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت-همراه یبا 7پیوست کاربردی)
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:دانلسون فورسایت

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
پویایی گروه
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:جیمز.م.هندرسن -ریچاردا.کوانت

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
تئوری اقتصاد خرد ( تقرب ریاضی ) همراه با حل مسائل
قیمت:

150,000تومان