مرتب سازی بر اساس :

نشر سنبله

ناموجود

نویسنده:ایمان سریری آجیلی

ناشر:نشر سنبله

آسانسورهاوپلکان برقی راهنمای تصویری مبحث پانزدهم
ناموجود

نویسنده:علی سیفی-مهدی هادیزاده بزاز

ناشر:نشر سنبله

تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی بر مبنای مقررات ملی ساختمان با برنامه ETABS9 (به همراه CD)
ناموجود

نویسنده:فلامینیواسکاتزونی

ناشر:نشر سنبله

جامعه شناسی عامل محورمحاسباتی کاربردشبیه سازی درجامعه شناسی

نویسنده:رضا جاهد

ناشر:نشر سنبله

افزودن به سبد خرید
گنجهای معنوی جیبی
قیمت:

80,000تومان