مرتب سازی بر اساس :

مبتکران

ناموجود

نویسنده:شهاب اناری

ناشر:مبتکران

1 2 3 بدرخش ( رسیدن به عملکرد حداکثری و ورود به یک درصد برتر )
ناموجود

نویسنده:محمد برجی اصفهان/هادی عزیز زاده/مریم برجی اصفهانی

ناشر:مبتکران

آموزش وآزمون دروس عمومی ششم (رشادت)
ناموجود

نویسنده:والتر رودین

ناشر:مبتکران

آنالیز حقیقی و مختلط (ویرایش سوم)

نویسنده:شهاب اناری

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
از تخصص به در آمد  ( فرمول جامع قدم به قدم برای کسب درآمد بالا از دانش و مهارت تخصصی )
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان

ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

اصول فیزیک جلداول 1مکانیک ویرایش نهم2011 رنگی
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

اصول فیزیک جلداول 1مکانیک ویرایش نهم2011 سیاه سفید
ناموجود

نویسنده:محمدرضا ملاردی

ناشر:مبتکران

اصول و مبانی شیمی معدنی 2 جلداول 1(بهمراه مباحث نوین و پیشرفته)

نویسنده:سلیمان محبی - حکیمه حاتمی

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
اقیانوس زیست شناسی دهم
قیمت:

424,000 تومان

530,000 تومان

ناموجود

نویسنده:جنیفر چولدنکو

ناشر:مبتکران

بابا و دایناسور
ناموجود

نویسنده:اصغر نظریان

ناشر:مبتکران

پویائی نظام شهری ایران مبتکران

نویسنده:محمد برجی اصفهان/هادی عزیز زاده/مریم برجی اصفهانی

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
جامع نومونه دولتی 9 برگزیده ها و شبیه سازها
قیمت:

392,000 تومان

490,000 تومان

ناموجود

نویسنده:کاظم پریور

ناشر:مبتکران

جنین شناسی ویرایش دوم
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

حل کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد سوم الکتریسیته ومغناطیس ویرایش دهم2014 شامل 1134 مسئله
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

حل کامل مسایل مبانی فیزیک (جلداول1-ویرایش ششم-مکانیک)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

حل کامل مسایل مبانی فیزیک (جلددوم2-شاره ها موجها و گرما-ویرایش ششم2001)
ناموجود

نویسنده:علیرضا بابایی

ناشر:مبتکران

خودآموز خط تحریری 1 اتصالات دو حرفی ساده جامع اصولی

نویسنده:جک اچ.ویلمور- دیوید ال.کاستیل- دابلیو. لاری کنی

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی (جلد دوم) (ویرایش چهارم 2008) 5 استاد
قیمت:

75,200 تومان

94,000 تومان

نویسنده:جک اچ.ویلمور- دیوید ال.کاستیل- دابلیو. لاری کنی

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول مبتکران 5 استاد
قیمت:

260,000 تومان

325,000 تومان

نویسنده:محمودبهار

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
فیزیک برای علوم زیستی ( میکروبیولوژی زیست شناسی پیراپزشکی تربیت بدنی بهداشت محیط زیست )
قیمت:

116,000 تومان

145,000 تومان

ناموجود

نویسنده:سروی-موسس-مویر

ناشر:مبتکران

فیزیک جدید (برای رشته های علوم ومهندسی)