مرتب سازی بر اساس :

نوپردازان انتشارات

ناموجود

نویسنده:این کروپرا دویت

ناشر:نوپردازان انتشارات

انتقال گرما اینکروپرا افست

نویسنده:سوزان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

افزودن به سبد خرید
راهنما و حل مسائل شیمی آلی (جلددوم2)ویرایش هفتم
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:جان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

افزودن به سبد خرید
شیمی آلی  (جلداول1)ویرایش هفتم
قیمت:

280,000تومان

ناموجود

نویسنده:جان مک موری

ناشر:نوپردازان انتشارات

شیمی آلی (جلددوم2) ویرایش هفتم
ناموجود

نویسنده:ولهارد-شور

ناشر:نوپردازان انتشارات

شیمی آلی 1(ساختار و کاربرد (ویرایش پنجم)
ناموجود

نویسنده:فرانسیس ا کری

ناشر:نوپردازان انتشارات

شیمی آلی کری افست B
ناموجود

نویسنده:جورج ای دیتر

ناشر:نوپردازان انتشارات

متالورژی مکانیکی دیترافست نوپردازmechanical metallurgy