مرتب سازی بر اساس :

آراکس

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (جلددوم2-ویرایش سوم)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم) جلداول1
قیمت:

330,000تومان

ناموجود

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)
ناموجود

نویسنده:استفان گاسیور ویچ

ناشر:آراکس

تشریح کامل مسائل  فیزیک  کوانتومی(ویراست سوم)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:آراکس

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد دوم 2الکتریسیته و مغناطیس (ویرایش هشتم 2008-2009)

نویسنده:جان . دیوید . جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
خودآموز حل تشریحی مسائل الکترودینامیک کلاسیک (شامل حل فصول اول تا نهم کتاب الکترودینامیک کلاسیک )
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:زهرا نعیمی-نرگس فتحعلیان

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
خودآموز و حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی(به همراه حل مسائل اندازه گیری در مکانیک کوانتومی)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:نور الدین زتیلی

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربرد ها جلد2ویرایش دوم2010
قیمت:

200,000تومان

ناموجود

نویسنده:جی جی ساکورایی - جیم ناپولیتانو

ناشر:آراکس

مکانیک کوانتومی نوین ویرایش دوم 2011 جلد اول