مرتب سازی بر اساس :

مرکز نشر دانشگاهی

ناموجود

نویسنده:حمدی طه

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با تحقیق در عملیات ویراست هفتم (همراه CD)
ناموجود

نویسنده:مالوین آیزنشتات

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با خواص مکانیکی مواد
ناموجود

نویسنده:ویلیام و.آدامز-لری جوئل گولدشتین

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با نظریه اعداد
ناموجود

نویسنده:فرانک پدروتی- لئون پدروتی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی بااپتیک
ناموجود

نویسنده:کنت کرین

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی بافیزیک هسته ای (جلداول1)
ناموجود

نویسنده:کنت کرین

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی بافیزیک هسته ای (جلددوم2)

نویسنده:دانیل کلپنر-روبرت جی-کلنکو

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی بامکانیک
قیمت:

315,000تومان

ناموجود

نویسنده:اریکا بوم-ویتنس

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای جلد دوم2 - جوهای ستاره ای

نویسنده:دیوید جی گریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با الکترودینامیک (با تجدیدنظر کامل در ترجمه و ویرایش)
قیمت:

350,000تومان

ناموجود

نویسنده:ام وولفسون

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با بلور شناسی پرتو های ایکس
ناموجود

نویسنده:هاوارد دبلیو. ایوز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با تاریخ ریاضیات (جلداول1-ویرایش دوم)
ناموجود

نویسنده:فرانسیس اف 0چن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده (جلداول1- فیزیک پلاسما)
ناموجود

نویسنده:سیدنی اچ اونر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با متالورژی فیزیکی
ناموجود

نویسنده:هربرت بی.اندرتون

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با منطق ریاضی

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نسبیت خاص
قیمت:

130,000تومان

ناموجود

نویسنده:مجید اسدی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد
ناموجود

نویسنده:اریکا بوم-ویتنس

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی بااخترفیزیک ستاره ای جلد اول رصدهای ستاره ای و داده های بنیادی
ناموجود

نویسنده:هاوارد دبلیو. ایوز

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی باتاریخ ریاضیات (جلددوم2)
ناموجود

نویسنده:دیویدگریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آشنایی باذرات بنیادی

نویسنده:چارلز کیتل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی بافیزیک حالت جامد (ویراست هشتم)
قیمت:

445,000تومان

نویسنده:جان فروند-آی میلر-ام میلر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آمار ریاضی و کاربرد آنها
قیمت:

310,000تومان

ناموجود

نویسنده:ووناکات

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آمار مقدماتی جلد اول ویراست دوم
ناموجود

نویسنده:آلبرت ه.باوکر-جرالد ج.لیبرمن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آمار مهندسی
ناموجود

نویسنده:جان نتر-ویلیام واسرمن-ویتمور

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

آمار کاربردی (جلددوم2)