مرتب سازی بر اساس :

طراح

ناموجود

نویسنده:اینگف تیاتور-مایک اسچنکر-آنت بیکر

ناشر:طراح

تاسیسات مکانیکی جلد2 گرمایش - بهداشتی - تهویه
ناموجود

نویسنده:کاوه احمدیان تازه محله

ناشر:طراح

آشنایی با اصول طراحی روشنایی آموزش نرم افزارdialux و عکس های رنگی
ناموجود

نویسنده:ویلیام آلوارز

ناشر:طراح

اصول طراحی ابزار های رول فرمینگ طراح
ناموجود

نویسنده:آنتونی اسمیت

ناشر:طراح

اصول طراحی روشنایی ازدیدگاه ایمنی وبهداشت
ناموجود

نویسنده:وینش راجا-کابران جود-فرناندز

ناشر:طراح

اصول مهندسی معکوس
ناموجود

نویسنده:بالدوراج-سی وی سوبرامانیان-تی جایاکومار

ناشر:طراح

اصول و کاربرد تست های غیر مخربNDT در جوشکاری ) جوشکاری-3

نویسنده:کورت کلینگ زور-یوزف مسرر

ناشر:طراح

افزودن به سبد خرید
اقدامات پیشگیرانه در برابر آتش سوزی ساختمانها ترجمه از ویرایش هفتم مرجع آسمانی
قیمت:

16,500تومان

ناموجود

نویسنده:جین بلانت-بالچین

ناشر:طراح

ایمنی و بهداشت در جوشکاری و فرایند های مربوطه(جوشکاری-11)
ناموجود

نویسنده:کامپو

ناشر:طراح

پلاستیک های صنعتی خواص و کاربرد طراح
ناموجود

نویسنده:علی نیک روش-رضارستمی حشمت آباد

ناشر:طراح

پوشش دهی پودری تکنولوژی و تجهیزات
ناموجود

نویسنده:جان ترنر-مارتین هیل

ناشر:طراح

تئوری و عملی ابزار دقیق
ناموجود

نویسنده:پتر باستیان

ناشر:طراح

تکنولوژی  برق صنعتی
ناموجود

نویسنده:استن گرینچر

ناشر:طراح

تکنیک های پوشش دادن طراحی و کاربرد
ناموجود

نویسنده:گریگورهابرل

ناشر:طراح

جداول مهندسی برق و قدرت مراجع-2
ناموجود

نویسنده:کارل هاینتس دگر

ناشر:طراح

جداول و دیاگرام های طراحی اجزاء ماشین
ناموجود

نویسنده:انجمن جوشکاری آمریکا

ناشر:طراح

جوشکاری-2 اصول بازرسی جوش تدوین از ویرایش سوم مرجع لاتین
ناموجود

نویسنده:سیندوکو

ناشر:طراح

جوشکاری-6 مرجع کامل متالوژی جوشکاری