مرتب سازی بر اساس :

جهاد دانشگاهی امیرکبیر

ناموجود

نویسنده:دکترزهراقیابکلو

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

آشنایی با نرم افزار اکوتکت
ناموجود

نویسنده:سیامک نجاریان-نازیلاقاسمی کیانی

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
ناموجود

نویسنده:مهیاریوسفی-ابوالقاسم کامکار رو حانی

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

اصول روشهای مدل سازی پتانسیل معدنی ج1 در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
ناموجود

نویسنده:سیامک نجاریان مهناز کارگر سهی - کیانوش امیری

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی
ناموجود

نویسنده:محسن هدایتی فر

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

انواع روش ها و مستند سازی تجربیات اجرایی در سد سازی
ناموجود

نویسنده:محسن هدایتی فر

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

انواع روش ها، تجربیات اجرایی و نوآوری در بندر سازی ( موج شکن اسکله شمع پایدار سازی زمین )
ناموجود

نویسنده:کوروش بهلولی

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

بازرسی و نگهداری جرثقیل متحرک
ناموجود

نویسنده:سیداسمعیل طاهری اطاقسرا

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

حسابرسی آموزش حرفه ای حسابرسی علمی-کاربردی
ناموجود

نویسنده:پرویزمعارف وند-حامدپوربافرانی-حیدری

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

حفاری اکتشافی
ناموجود

نویسنده:علی اکبررمضانیانپور

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

خوردگی آرماتورها در بتن

نویسنده:مصطفی آصفی-محسن نائینی-ملائی

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
رویکرد نرم افزاری در مدلسازی منابع معدنی
قیمت:

12,800 تومان

16,000 تومان

ناموجود

نویسنده:محمد عماد محمودی - متین جلالی مقدم

ناشر:جهاد دانشگاهی امیرکبیر

مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا