مرتب سازی بر اساس :

طحان

ناموجود

نویسنده:بهاره رضایی-شهره علی بخشی

ناشر:طحان

معماری شهرسازی 69 معماری جهان اسلام قبل از ایران ج 1
ناموجود

نویسنده:متئوکارموناوهمکاران

ناشر:طحان

ارزش طراحی شهری  رویکردی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی به طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:امین جعفری-تبسم بیکایی

ناشر:طحان

اصول طراحی مجتمع مسکونی ایران جهان
ناموجود

نویسنده:امین جعفری-تبسم بیکایی

ناشر:طحان

اصول طراحی هتل ایران-جهان
ناموجود

نویسنده:کورش محمودی -امیرشکیبامنش

ناشر:طحان

اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی محمودی

نویسنده:سازمان ملل متحد برنامه اسکان بشر

ناشر:طحان

افزودن به سبد خرید
الگوهای شهری برای اقتصاد سبز ( استفاده موثر از تراکم )
قیمت:

19,500تومان

ناموجود

نویسنده:سازمان ملل متحد برنامه اسکان بشر

ناشر:طحان

الگوهای شهری برای اقتصاد سبز ( بهینه سازی زیر ساخت ها )
ناموجود

نویسنده:منوچهر مزینی

ناشر:طحان

تاریخ هنر و معماری ایران و جهان: از آغاز هنر تا هنر معاصر
ناموجود

نویسنده:شاهین ایلکا-شهاب ایلکا

ناشر:طحان

تجسم اندیشه آیینی در معماری و منظر پردازی
ناموجود

نویسنده:شکیبامنش-قربانیان

ناشر:طحان

تنظیم شرایط محیطی ج 2هله
ناموجود

نویسنده:بهاره رضایی جعفری

ناشر:طحان

تنظیم شرایط محیطی ج1 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برای معماران
ناموجود

نویسنده:زیلویالایدکر-ماریوس کولبل-زاشاپترس

ناشر:طحان

تکنولوژی نانو در ساختمان
ناموجود

نویسنده:اسکارنیومن

ناشر:طحان

خلق فضای قابل دفاع ناشر تخصصی معماری و شهرسازی
ناموجود

نویسنده:محمد آسیابی

ناشر:طحان

درک و بیان محیط شهری آسیابی ج1
ناموجود

نویسنده:رای لوکاس

ناشر:طحان

روش های پژوهش معماری

نویسنده:مسعودداوری نژاد-محمدرضامبهوت

ناشر:طحان

افزودن به سبد خرید
شناخت فضای شهری
قیمت:

13,800تومان

ناموجود

نویسنده:اتحادیه شهرها

ناشر:طحان

شهرهای قابل سکونت فواید برنامه ریزی محیط زیست شهری
ناموجود

نویسنده:تریدیب بنرجی-آناستازیالوکایتوسیدریس

ناشر:طحان

طراحی شهری مفاهیم وجریان های معاصر(معماری وشهرسازی109)

نویسنده:الکساندر کاتبرت

ناشر:طحان

افزودن به سبد خرید
طراحی شهری و اقتصاد سیاسی فضایی بررسی و نقد 50 سال اخیر
قیمت:

25,000تومان

ناموجود

نویسنده:یوسف گرجی-حمیدعبدی راد

ناشر:طحان

ظوابط و مقررات طراحی استادیوم های ورزشی
ناموجود

نویسنده:پیرلوییجی نیکولین-فرانچسکورپیشتی

ناشر:طحان

فرهنگ مصور معماران منظر معاصر
ناموجود

نویسنده:امین جعفری-سلماملکی

ناشر:طحان

مبانی نظری معماری

نویسنده:امیرشکیبامنش-مهشیدقربانیان-مصطفی بهزادفر

ناشر:طحان

افزودن به سبد خرید
مراکز شهری از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری
قیمت:

30,000تومان