مرتب سازی بر اساس :

ساد

ناموجود

نویسنده:مهدی محمود کلیبر-حمید امراللهی بیوکی

ناشر:ساد

ارشد تکنولوژی انتقال قدرت

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد حقوق خصوصی
قیمت:

40,000 تومان

50,000 تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد روانشناسی
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد فقه و مبانی حقوق
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد قرآن و حدیث

نویسنده:جواد خلعتبری-شهره قربان شیرودی-اسحاق سام خانیان-احمدرضا کیانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد مباحث اساسی در روان شناسی رشد
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد مباحث اساسی در روانشناسی شخصیت (نظریه ها)
قیمت:

64,000 تومان

80,000 تومان

ناموجود

نویسنده:جواد خلعتبری-شهره قربانیان شیرودی-اسحاق سام خانیان

ناشر:ساد

ارشد مباحث اساسی درآسیب شناسی روانی (روان شناسی مرضی )براساس dsm-5

نویسنده:جواد خلعتبری- شهره قربان شیرودی-احمدرضا کیانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد مباحث اساسی درروش هاوفنون مشاوره
قیمت:

48,000 تومان

60,000 تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد مشاوره
ناموجود

نویسنده:جواد خلعتبری - اسحاق سام خانیان - شهره قربان شیرودی

ناشر:ساد

ارشدمباحث اساسی در نوروسایکولوژی روانشناسی فیزیولوژیک

نویسنده:مهدی احمدلو-راحله عرب عامری-صابر خلیفه-مجتبی رستمی-زهراعابدینی-عادل شاه ولیزاده-زهراشمسی-لیلا امراه زاده

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
حسابداری و مدیریت مالی ( هفت سال کنکور ارشد آزاد - ویژه ی دانشگاه آزاد )
قیمت:

28,000 تومان

35,000 تومان

نویسنده:سجادمحمدی-ملیحه پرویزی-علی صیدی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی - مدیریت ورزش
قیمت:

16,000 تومان

20,000 تومان

ناموجود

نویسنده:لیلاامراه زاده-راحله عرب عامری-انیس ملاحسنی-زهراعابدینی-مجید آذری پور-احسان رحمانی نیا

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد حسابداری
ناموجود

نویسنده:علی نادرزاده-مجتبی پردل

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد حقوق عمومی

نویسنده:اسحاق سام خانیان-نفیسه ابراهیم پور-مریم اسماعیلی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی تربیتی
قیمت:

20,000 تومان

25,000 تومان

ناموجود

نویسنده:اسحاق سام خانیان-معصومه محسنی-سیماعالمی

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی سلامت

نویسنده:اسحاق سام خانیان-عبدالرزاق موسی نتاج-پرستو تقوی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی عمومی
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان

ناموجود

نویسنده:لیلاکریمی-احسان برزگر-سهراب بهادری

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسی ساد
ناموجود

نویسنده:ابراهیم مرتضوی-سهراب بهادری-فاطمه رخ

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد علوم قرآن و حدیث
ناموجود

نویسنده:فاطمه رخ-سهراب بهادری

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد فقه و مبانی حقوق

نویسنده:یاسمین صادق-زهرا عزیزی-اسماعیل اصلانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مدیریت آموزشی
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان