مرتب سازی بر اساس :

ساد

ناموجود

نویسنده:مهدی محمود کلیبر-حمید امراللهی بیوکی

ناشر:ساد

ارشد تکنولوژی انتقال قدرت

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد حقوق خصوصی
قیمت:

50,000تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد روانشناسی
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد فقه و مبانی حقوق
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد قرآن و حدیث

نویسنده:جواد خلعتبری-شهره قربان شیرودی-اسحاق سام خانیان-احمدرضا کیانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد مباحث اساسی در روان شناسی رشد
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد مباحث اساسی در روانشناسی شخصیت (نظریه ها)
قیمت:

80,000تومان

ناموجود

نویسنده:جواد خلعتبری-شهره قربانیان شیرودی-اسحاق سام خانیان

ناشر:ساد

ارشد مباحث اساسی درآسیب شناسی روانی (روان شناسی مرضی )براساس dsm-5

نویسنده:جواد خلعتبری- شهره قربان شیرودی-احمدرضا کیانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
ارشد مباحث اساسی درروش هاوفنون مشاوره
قیمت:

60,000تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

ارشد مشاوره
ناموجود

نویسنده:جواد خلعتبری - اسحاق سام خانیان - شهره قربان شیرودی

ناشر:ساد

ارشدمباحث اساسی در نوروسایکولوژی روانشناسی فیزیولوژیک

نویسنده:مهدی احمدلو-راحله عرب عامری-صابر خلیفه-مجتبی رستمی-زهراعابدینی-عادل شاه ولیزاده-زهراشمسی-لیلا امراه زاده

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
حسابداری و مدیریت مالی ( هفت سال کنکور ارشد آزاد - ویژه ی دانشگاه آزاد )
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:سجادمحمدی-ملیحه پرویزی-علی صیدی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد تربیت بدنی - مدیریت ورزش
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:لیلاامراه زاده-راحله عرب عامری-انیس ملاحسنی-زهراعابدینی-مجید آذری پور-احسان رحمانی نیا

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد حسابداری
ناموجود

نویسنده:علی نادرزاده-مجتبی پردل

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد حقوق عمومی

نویسنده:اسحاق سام خانیان-نفیسه ابراهیم پور-مریم اسماعیلی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی تربیتی
قیمت:

25,000تومان

ناموجود

نویسنده:اسحاق سام خانیان-معصومه محسنی-سیماعالمی

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی سلامت

نویسنده:اسحاق سام خانیان-عبدالرزاق موسی نتاج-پرستو تقوی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد روانشناسی عمومی
قیمت:

40,000تومان

ناموجود

نویسنده:لیلاکریمی-احسان برزگر-سهراب بهادری

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد زبان و ادبیات فارسی ساد
ناموجود

نویسنده:ابراهیم مرتضوی-سهراب بهادری-فاطمه رخ

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد علوم قرآن و حدیث
ناموجود

نویسنده:فاطمه رخ-سهراب بهادری

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد فقه و مبانی حقوق

نویسنده:یاسمین صادق-زهرا عزیزی-اسماعیل اصلانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مدیریت آموزشی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:راحله عرب عامری-احسان دهقان-مسعودی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مدیریت دولتی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:راحله عرب عامری-سعیداتابکی-مجتبی رستمی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی ساد
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:مسلم زمانی پور-محمدرضافرشاد

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد مشاوره

نویسنده:رضوانه حسینی-مایساظفررزاق نیا

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد معماری
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:محمدعلی اعتضادی-سعیداتابکی-مجیدحقانی-عباس زینبی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران سازه زلزله
قیمت:

40,000تومان

ناموجود

نویسنده:ثمین دخت نوفرستی

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزاد مهندسی عمران مدیریت ساخت

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:اسماعیل اصلانی-فردین سالمیان-زهراعزیزی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزادبرنامه ریزی درسی
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:صیادخاک زاد-سهراب بهادری

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزادحقوق خصوصی
ناموجود

نویسنده:محمدانصاری اصل-سهراب بهادری-امیرخزایی

ناشر:ساد

دکتری دانشگاه آزادحقوق کیفری وجرم شناسی

نویسنده:بهنام خسروی-نرگس رمضانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دانشگاه آزادعلوم سیاسی
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی حقوق جزا و جرم شناسی
قیمت:

50,000تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی حقوق خصوصی
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی حقوق عمومی

نویسنده:اسحاق سام خانیان-حامد مغربی سینکی-محبوبه ابراهیمی-اسماعیل اصلانی-جمال صوفیه-مریم رحمانی

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی روانشناسی تربیتی روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
قیمت:

32,000تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی ریاضی محض جبر آنالیز هندسه ساد
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی ریاضی کاربردی ساد
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی زبان و ادبیات فارسی ساد
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی سلولی ومولکولی (زیست شناسی)
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی شیمی آلی
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی شیمی تجزیه

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی شیمی معدنی ساد
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی شیمی کاربردی
قیمت:

35,000تومان

ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی فقه و حقوق
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی قرآن و حدیث
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی مجموعه آمار ساد