مرتب سازی بر اساس :

مجمع علمی و فرهنگی مجد

ناموجود

نویسنده:باقری

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

1000سوال حقوق جزای عمومی

نویسنده:مصطفی مدرسی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
7 تیک حقوق مدنی 1 تا 8
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:W.J.BROWN

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
GCSE  LAW      مجد
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:دیوید بارکروکولین پدفیلد

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
LAW MADE SIMPLE Tenth edition (قانون به زبان ساده) (ویرایش دهم)
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:رضا شکری

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
آزمون های جدید استخدام قضات با پاسخ تشریحی و تحلیلی
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:مهدی تلبا

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
آزمون یار آیین دادرسی مدنی
قیمت:

180,000تومان

ناموجود

نویسنده:سیدحسن حسینی مقدم - سام محمدی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آفرینش اثر حقوقی با اعلام اراده
ناموجود

نویسنده:هادی رحمانی-مهدی صیادی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آموزش اصول فقه در 21 روز
ناموجود

نویسنده:احمدمتولی - سمانه کافتری

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آموزش جامع قراردادنویسی
ناموجود

نویسنده:سعید کرمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آموزش دوره حقوق مدنی  (8-1)  نموداری
ناموجود

نویسنده:عباس کریمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آموزه های حقوق مدنی عقود معین 1
ناموجود

نویسنده:ابراهیم تقی زاده-عبدالحسین صالحی منش

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما

نویسنده:عباس کریمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی
قیمت:

110,000تومان

ناموجود

نویسنده:سعید کرمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی مدنی (مختصر و نموداری)
ناموجود

نویسنده:ماهور نصیری- سهیلا داموغ

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی مدنی 1و2و3 (مجموعه پشتیبان 1)
ناموجود

نویسنده:رحیم مختاری

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی مدنی به شیوه همجواری مقایسه ای
ناموجود

نویسنده:احمد متین دفتری

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی مدنی و بازرگانی
ناموجود

نویسنده:محمدرضا الهی منش-محمدمهدی رحیمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی کیفری  جلد دوم 2

نویسنده:محمدرضا الهی منش-محمدمهدی رحیمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی کیفری جلد اول(1)
قیمت:

305,000تومان

ناموجود

نویسنده:مهدی سلیمی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین دادرسی کیفری2
ناموجود

نویسنده:محمد صالحی راد

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

آیین نگارش آراء قضائی

نویسنده:احمدفتحی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

افزودن به سبد خرید
آیین وکالت تبیین شیوه وشگرددفاع دردادسراهاودادگاه ها
قیمت:

350,000تومان

ناموجود

نویسنده:سیدعباس آرامی

ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد

اجاره در نظم حقوقی کنونی