مرتب سازی بر اساس :

مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نویسنده:محمدرحمانی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن به سبد خرید
فرایندهای سرامیکی
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:دانلد هیرن ام.پائولین بیکر وارن کاریترز

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

گرافیک رایانه ای (ویرایش چهارم4).جلد اول.
ناموجود

نویسنده:دوریس لویدگروش

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مبانی  نظریه  قابلیت اعتماد(پایانی)
ناموجود

نویسنده:جان اندرسن

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مبانی آئرودینامیک جلددوم
ناموجود

نویسنده:رابرت پیرت

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مبانی نیمه هادی (سلسله درسهایی در ادوات حالت جامد(جلداول1)
ناموجود

نویسنده:محمودتابنده-محمد مکی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مدارهای  منطقی وسخت افزارکامپیوتر
ناموجود

نویسنده:پی جی کین-ای اف کالتکا

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مدیریت تاخیر و اختلال در پروژه
ناموجود

نویسنده:محمودحصارکی-مرتضی فتوحی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی
ناموجود

نویسنده:فردیناند بی یر-ای.راسل جانستون

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مقاومت  مصالح  ویرایش پنجم
ناموجود

نویسنده:منوچهروثوقی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی بیوشیمی
ناموجود

نویسنده:مابی-رینهولتس

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مکانیزم و دینامیک ماشین ها
ناموجود

نویسنده:جان گریگ

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مکانیک  و کنترل در روباتیک   شریف
ناموجود

نویسنده:کیث سایمون

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مکانیک سایمون ویرایش جدید
ناموجود

نویسنده:بروس روی مانسون-دونالداف یانگ-تئودوراکی شی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مکانیک سیالات ج1

نویسنده:بروس روی مانسون-دونالداف یانگ-تئودوراکی شی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن به سبد خرید
مکانیک سیالات جلد دوم
قیمت:

300,000تومان

ناموجود

نویسنده:گوجونگ کائو

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نانو ساختار ها و نانو مواد سنتز خواص و کاربردها
ناموجود

نویسنده:شهرام خسروی-رضامنصوری

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نسبیت خاص

نویسنده:سیدتقی اخوان نیاکی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

افزودن به سبد خرید
نظریه احتمال  و کاربرد آن (ویرایش دوم)
قیمت:

450,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمودحصارکی-وحیدرومی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی
ناموجود

نویسنده:دانلدگیلیز

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نظریه های فلسفی احتمال
ناموجود

نویسنده:محمدرضاعاصی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نقشه برداری (ژئو ماتیک )عاصی
ناموجود

نویسنده:احمد موسوی شوشتری-مهدی حسن زاده-کمیل نصوری-بنت الهدی هادوی مقدوم

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نگرشی بر اصول و فناوری تولید نانو ساختارهای لیفی
ناموجود

نویسنده:رابرت دی هیسریچ-مایکل پی پیترز

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

کارآفرینی جلد اول
ناموجود

نویسنده:فرزادتهامی

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

کنترل ماشین های الکتریکی
ناموجود

نویسنده:آکواسی آچمپونگ بوتنگ

ناشر:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

کوره های  دوار