مرتب سازی بر اساس :

نشر علم عمران

ناموجود

نویسنده:صمدمحمد ابراهیم زاده سپاسگزار

ناشر:نشر علم عمران

GPS و نقشه های دیجیتال
ناموجود

نویسنده:مهران نباتی

ناشر:نشر علم عمران

آموزش کاربردی نرم افزار ادونس استیل 2018  Advance Steel
ناموجود

نویسنده:مهران نباتی

ناشر:نشر علم عمران

آموزش کاربردی نرم افزار تکلا استراکچر 2018  Tekla Structures
ناموجود

نویسنده:هوشیار خزائی

ناشر:نشر علم عمران

اجرا 1 (عمران و معماری)آزمون های نظام مهندسی

نویسنده:هوشیار خزائی

ناشر:نشر علم عمران

افزودن به سبد خرید
اجرا 2(عمران ومعماری)آزمون های نظام مهندسی
قیمت:

32,500تومان

ناموجود

نویسنده:نیما خاکزاد رستمی

ناشر:نشر علم عمران

استاتیک:شامل درس،نکات و آزمونهای کارشناسی ناپیوسته عمران و معماری
ناموجود

نویسنده:هوشیار خزائی

ناشر:نشر علم عمران

بارگذاری و استاندارد 2800 ( آزمون های نظام مهندسی )
ناموجود

نویسنده:حسن باجی

ناشر:نشر علم عمران

پروژه های کاربردی درسیف 12- SAFE14X
ناموجود

نویسنده:هوشیار خزائی

ناشر:نشر علم عمران

پی و پی سازی (آزمون های نظام مهندسی)

نویسنده:امیررضا امین جواهری-احسان پاک نیت

ناشر:نشر علم عمران

افزودن به سبد خرید
تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از GeoStudio
قیمت:

27,000تومان

ناموجود

نویسنده:هوشیار خزائی

ناشر:نشر علم عمران

تحلیل سازه آزمون های نظام مهندسی
ناموجود

نویسنده:سعید کریمی فراهانی-مهدی زادسرور

ناشر:نشر علم عمران

تکنیک هایی برای حل کلاسیک مسائل مقاومت مصالح  (شامل پانصد مسئله حل شده )
ناموجود

نویسنده:مهدی داود نبی-وحیدقاضی پور

ناشر:نشر علم عمران

جزییات آرماتورگذاری لرزه ای در مناطق زلزله خیز طبق ACI318-05ومبحث نهم مقررات ملی ساختمان
ناموجود

نویسنده:رضا شهبازی-محمد یکرنگ نیا

ناشر:نشر علم عمران

راهنمای کاربردی آباکوس ABAQUSبه همراه مسائل مهندسی عمران(سازه-ژئوتکنیک)
ناموجود

نویسنده:حسن باجی

ناشر:نشر علم عمران

روش ها ونکات طراحی ساختمان های بتنی درETABSباجی
ناموجود

نویسنده:حسن باجی.

ناشر:نشر علم عمران

روش ها ونکات طراحی ساختمان های فولادی درETABS
ناموجود

نویسنده:حسن باجی

ناشر:نشر علم عمران

روش ها ونکات مدل سازی وتحلیل ساختمان ها درETABSحسن باجی
ناموجود

نویسنده:هوشیار خزائی-منصوره اسماعیل نژاد

ناشر:نشر علم عمران

سوالات آزمون نظام مهندسی (محاسبات نظارت و اجرا -آبان93)
ناموجود

نویسنده:مرضیه عباسی طرئی-مرتضی مهروند-عباس حق اللهی

ناشر:نشر علم عمران

طراحی جامع سازه های صنعتی سوله مثالهای کاربردی با نرم افزار
ناموجود

نویسنده:هوشیار خزائی

ناشر:نشر علم عمران

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ( آزمون های نظام مهندسی )

نویسنده:هوشیار خزائی-علیرضا حبیبی

ناشر:نشر علم عمران

افزودن به سبد خرید
طرح و اجرای ساختمان های فولادی ( آزمون های نظام مهندسی )
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:حسن باجی

ناشر:نشر علم عمران

افزودن به سبد خرید
محاسبات پروژه های ساختمانهای فولادی با استفاده از سیف وایتپسETABSوSAFE
قیمت:

45,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسن باجی

ناشر:نشر علم عمران

محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABSوSAFE