مرتب سازی بر اساس :

بامداد کتاب

ناموجود

نویسنده:رولف مایر

ناشر:بامداد کتاب

120تمرین فوتبال (حمله ودفاع )

نویسنده:حمید خداداد

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی ورزشی
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:مرتضی دوستی-فاطمه اصغری

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
آمادگی آزمون دکتری آمار سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی وعلوم ورزشی
قیمت:

7,500تومان

ناموجود

نویسنده:ابراهیم علی دوست قهفرخی

ناشر:بامداد کتاب

آمادگی آزمون دکتری مدیریت ورزشی
ناموجود

نویسنده:مهدی آرمندیا گیوه چی-ژیلاسروش

ناشر:بامداد کتاب

آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ پنگ
ناموجود

نویسنده:افضل پور - جواد حامی - مجید خزاعی

ناشر:بامداد کتاب

آناتومی انسان  برای دانشجویان رشته تربیت بدنی
ناموجود

نویسنده:نیک ایوانز

ناشر:بامداد کتاب

آناتومی پرورش اندام

نویسنده:غلامحسین حسن پور

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
اردوهای تربیتی و ورزشی
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:دکتر حمید طباطبایی

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
اصول سرپرستی و مدیریت در تربیت بدنی
قیمت:

69,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا مشایخ-حسن معصومی

ناشر:بامداد کتاب

اصول مربیگری

نویسنده:سید امیر احمدی مضفری - حسین پور سلطانی زرندی

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
اصول و فلسفه تربیت بدنی
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:رحیم رمضانی نژاد

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
قیمت:

259,000تومان

ناموجود

نویسنده:مرتضی دوستی

ناشر:بامداد کتاب

اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

نویسنده:جیمزاس بسکو-ویلیام اف گوستاوسن

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
اندازه گیری وارزشیابی درتربیت بدنی
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:کورش ویسی-محمدکشتی دار

ناشر:بامداد کتاب

ایروبیک (آموزش و فواید آن)

نویسنده:نازنین افلاطونی

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
بازی های دبستانی و ورزش
قیمت:

89,000تومان

نویسنده:حمیده اخوان-فرح بانو قادری

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
بدمینتون (آموزش آسان تکنیک ها وتاکتیک های نوین اخوان)(بدمینتون 1)
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:دکتر اکبر آفرینش خاکی سعید صانعی

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
بهداشت و ورزش
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:محمدحسین اقبالی

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
بهداشت و ورزش
قیمت:

50,000تومان

ناموجود

نویسنده:ناصر نور بخش

ناشر:بامداد کتاب

بیومکانیک فنون کشتی

نویسنده:الهام فرهاد فر

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
تاریخ تربیت بدنی و ورزش
قیمت:

79,000تومان

ناموجود

نویسنده:ابراهیم علی دوست قهفرخی

ناشر:بامداد کتاب

تربیت بدنی عمومی

نویسنده:علیرضا براری و محمد رضا مشایخ

ناشر:بامداد کتاب

افزودن به سبد خرید
تغذیه برای ورزشکاران
قیمت:

200,000تومان

ناموجود

نویسنده:گرانت گریفیتس

ناشر:بامداد کتاب

تمرین با وزنه راهنمایی برای همه