مرتب سازی بر اساس :

دراک

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 1 (جلد نخست) (دوره ی بنیادین)
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 1 پیشرفته  (جلد اول)
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 2 پیشرفته (جلد دوم)
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 3 (جلد سوم) (دوره بنیادین)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
آیین دادرسی مدنی 3 پیشرفته (جلد سوم)
قیمت:

515,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
اجرای احکام مدنی جلد 1 اول
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
اجرای احکام مدنی جلد دوم ترتیب شیوه اجرا
قیمت:

650,000تومان

نویسنده:شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
ادله ی اثبات دعوا شمس(حقوق ماهوی و شکلی)
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:عباس قاسمی حامد

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
حقوق اقتصادی
قیمت:

28,000تومان

نویسنده:آرتوروبرونستین

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
حقوق بین الملل و تطبیقی کار    چالش های جاری
قیمت:

30,000تومان

ناموجود

نویسنده:عباس قاسمی حامد

ناشر:دراک

حقوق مدنی   شرایط اساسی شکل گیری قرارداد
ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون آیین دادرسی مدنی
ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتیط

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز
قیمت:

7,000تومان

ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
قیمت:

6,500تومان

ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون تجارت و مقررات مرتبط

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
قیمت:

4,000تومان

ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون حمایت خانواده و مقررات مرتبط
ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط
ناموجود

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

قانون مدنی و مسئولیت مدنی

نویسنده:عبدالله شمس

ناشر:دراک

افزودن به سبد خرید
قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه های آن
قیمت:

4,500تومان

ناموجود

نویسنده:محمدراسخ

ناشر:دراک

نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی