مرتب سازی بر اساس :

متفکران

ناموجود

نویسنده:سینگیریسیو اس رائو

ناشر:متفکران

ارتعاشات مکانیکی جلداول1-7ویرایش چهارم

نویسنده:سینگیریسیو اس رائو

ناشر:متفکران

افزودن به سبد خرید
ارتعاشات مکانیکی ویرایش چهارم
قیمت:

340,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمدنیکنام-علی اکبرمیمندی پاریزی-پاک نیت

ناشر:متفکران

بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و تحلیل بار افزون با استفاده از نرم افزار های SAP2000-ETABS
ناموجود

نویسنده:مهندس امیر سرمدنهری-سید محسن کاردان

ناشر:متفکران

پروژه های مسکونی

نویسنده:امیرسرمدنهری-محسن کاردان-محمدرضارستمی

ناشر:متفکران

افزودن به سبد خرید
پروژه های هتل
قیمت:

168,000تومان

ناموجود

نویسنده:شایان پاک نیت-احسان پاک نیت

ناشر:متفکران

تحلیل های مورد نیاز در بهسازی لرزه ای با نرم افزارهایETABS-SAFE-SAP2000-SEISMOSIGNAL
ناموجود

نویسنده:یونس ای سنجل-میخائیل ای بولز

ناشر:متفکران

ترمودینامیک با نگرش مهندسی ویرایش سوم
ناموجود

نویسنده:جی ال مریام ال جی کریگ

ناشر:متفکران

دینامیک (مکانیک مهندسی) ویرایش ششم si
ناموجود

نویسنده:سینگیریسیو اس رائو

ناشر:متفکران

راهنمای ارتعاشات مکانیکی ج1(1-7)ویرایش چهارم

نویسنده:سینگیریسیو اس رائو

ناشر:متفکران

افزودن به سبد خرید
راهنمای ارتعاشات مکانیکی جلد 2  (8-14) ویراست چهارم
قیمت:

58,000تومان

ناموجود

نویسنده:یونس ای سنجل-میخائیل ای بولز

ناشر:متفکران

راهنمای ترمودینامیک با نگرش مهندسی ویرایش سوم
ناموجود

نویسنده:امیر سرمدنهری - سید محسن کاردان

ناشر:متفکران

راهنمای جامع سلامت و ایمنی در پروژه های عمرانی
ناموجود

نویسنده:کرم حبیب پورگتابی-رضا صفری شالی

ناشر:متفکران

راهنمای جامع کاربرد SPSSدرتحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی ) آمار

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - مازورک

ناشر:متفکران

افزودن به سبد خرید
راهنمای مقامت مصالح2 پوستی ویرایش پنجم
قیمت:

18,000تومان

ناموجود

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - مازورک

ناشر:متفکران

راهنمای مقاومت مصالح جلد اول ویرایش پنجم
ناموجود

نویسنده:پی بیر- جانستون- ایزنبرگ

ناشر:متفکران

راهنمای مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک ویرایش 7
ناموجود

نویسنده:یونس سنجل-جان سیمبالا

ناشر:متفکران

راهنمای مکانیک سیالات مبانی وکاربردها ویرایش سوم
ناموجود

نویسنده:جی ال مریام - ال جی کریگ

ناشر:متفکران

راهنمای مکانیک مهندسی استاتیک ویرایش ششم
ناموجود

نویسنده:ریچاردبودیناس-جی کیت نیسبت

ناشر:متفکران

طراحی اجزای مکانیکی شیگلی ویراست نهم
ناموجود

نویسنده:فردیناند پی بی یر - ای راسل جانستون - جان تی دی ولف - دیوید مازورک

ناشر:متفکران

مقاومت مصالح ویرایش پنجم پوستی