مرتب سازی بر اساس :

دانشگاه علامه طباطبایی

ناموجود

نویسنده:ک.الک کریستال - سایمون پرایس

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

اختلاف نظرها در اقتصاد کلان
ناموجود

نویسنده:دستباز

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

اصول وکلیات بیمه های اشخاص 2
ناموجود

نویسنده:جانسون

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته بخش عمومی  با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی  ویرایش دوم
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی
قیمت:

230,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمدرضاضیایی بیگدلی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق جنگ حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه
ناموجود

نویسنده:ارل ببی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

درآمدی برجامعه شناسی علمی  انتقادی

نویسنده:فریبرز درتاج - محمد حسین خانی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
روان شناسی یادگیری
قیمت:

130,000تومان

ناموجود

نویسنده:نعیم بدیعی - حسین قندی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

روزنامه نگاری نوین
ناموجود

نویسنده:حسن سرایی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

روش های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت با تاکید بر ترکیب سنی جمعیت
ناموجود

نویسنده:کنت لاودن -جین لاودن

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

سیستمهای اطلاعات مدیریت

نویسنده:مرتضی فرهادی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
صنعت بر فراز سنت جلد 2 دوم ( انسان توسعه نیافتگی )
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:شکوه السادات بنی جمالی-حسن احدی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
علم النفس ( از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید)
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی-فتاح شریف زاده

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
فرآیند خط مشی گذاری عمومی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:محمدزاهدی اصل

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
مبانی مددکاری اجتماعی
قیمت:

120,000تومان

ناموجود

نویسنده:فرخنده مفیدی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت  مراکز پیش  دبستانی  علامه

نویسنده:فرخنده مفیدی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
مدیریت مراکز پیش دبستانی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:فریبرز درتاج - رسول کرد نوقابی

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

افزودن به سبد خرید
نظریه های آموزش ( الگو ها راهبرد ها روش ها فنون )
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:علی اکبرافجه

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

نظریه های رفتاری سازمان
ناموجود

نویسنده:کاظم معتمد نژاد

ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی

وسائل  ارتباط جمعی