مرتب سازی بر اساس :

کارآفرینان بصیر

ناموجود

نویسنده:سیدنصرالله مرعشی

ناشر:کارآفرینان بصیر

ارزیابی کار و زمان (همراه با مثال ها و مسائل)
ناموجود

نویسنده:سیدنصرالله مرعشی

ناشر:کارآفرینان بصیر

سیستم های  زمان  سنجی