مرتب سازی بر اساس :

آثار سبحان

نویسنده:محمدحسین باقیانی مقدم-سعیدمظلومی-غلامرضاشریفی راد

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی(بر اساس سرفصل آموزش بهداشت وارتباطات رشته های علوم بهداشتی)
قیمت:

32,800تومان

نویسنده:سمیه لولو - پژمان خلعت بری

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
ارشد مجموعه سوالات زبان انگلیسی آزمون مهندسی بهداشت حرفه ای مهندسی ایمنی صنعتی HSE مهندسی شیمی
قیمت:

69,900تومان

ناموجود

نویسنده:جان هربرت گرین

ناشر:آثار سبحان

اساس فیزیولوژی بالینی گرین

نویسنده:محمد حسن احرام پوش - محمد فرساد - محمد حسین باقیانی مقدم

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
اصول بهداشت محیط
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:محمدحسن باقیانی مقدم -محمدحسن احرام پوش

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
اصول و کلیات خدمات بهداشتی  بر اساس سرفصل درس کلیات بهداشت عمومی رشته های مختلف پزشکی
قیمت:

138,000تومان

نویسنده:محمدحسین باقیانی مقدم-محمدحسین احرام پوش-محمدحسین دهقانی تفتی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
اصول کارآموزی در عرصه بهداشت(قابل استفاده کلیه دانشجویان رشته های مختلف بهداشتی و پزشکی)
قیمت:

118,000تومان

ناموجود

نویسنده:جوادشیرازی -غلامحسین حلوانی

ناشر:آثار سبحان

ایمنی برق برای مهندسین

نویسنده:غلامحسین حلوانی - جواد شیرازی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
ایمنی در صنعت 1
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:غلامحسین حلوانی-امیرحسین خوش اخلاق

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
ایمنی درصنعت2
قیمت:

75,800تومان

ناموجود

نویسنده:راجر ال برور

ناشر:آثار سبحان

ایمنی و بهداشت برای مهندسین (ایمنی در صنعت)
ناموجود

نویسنده:پل آردن

ناشر:آثار سبحان

به هرچی فکرمی کنی به برعکسش هم فکرکن

نویسنده:محمدحسین باقیانی مقدم-محمود وکیلی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
بهداشت مادر و کودک (بهداشت 3پزشکی)
قیمت:

5,400تومان

نویسنده:مهدی مختاری - علی اکبر بابایی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
بهداشت مسکن و اماکن عمومی
قیمت:

93,000تومان

نویسنده:محمد رضا مزین - آناهیتا خسروی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
تست زبان پیش دانشگاهی ( برای دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته )
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:محمد رضا مزین

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
تست زبان عمومی ( برای دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته )
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:محمدحسین باقیانی مقدم-غلامرضا شریفی راد-زهره رهانی-حیدرندریان-مریم محمدی-آرزوفلاحی-جوادشجاع فرد

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی آموزشی
قیمت:

5,400تومان

نویسنده:سید سعید مظلومی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی و بهداشت عمومی( چاپ دوم با اضافات)
قیمت:

69,000تومان

نویسنده:محمدحسین باقیانی مقدم-مهری مکی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
جمعیت وتنظیم خانواده همراه باسوالات کاردانی به کارشناسی
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:محمد رضا مزین - زهرا صادقیان - آناهیتا خسروی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
جملات کلیدی در علوم پزشکی انگلیسی و فارسی ( قابل استفاده دانشجویان رشته پزشکی و رشته وابسته در دروس زبان پیش دانشگاهی )
قیمت:

16,800تومان

ناموجود

نویسنده:گایتون-جان ایی هال

ناشر:آثار سبحان

چکیده کتاب مرجع فیزیولوژی پزشکی گایتون چاپ 2012

نویسنده:محمد رضا مزین

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
خواندن و درک مطلب متوسط تا عالی ( reading comprehension passages )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:رضا محتشمی

ناشر:آثار سبحان

افزودن به سبد خرید
داروهای ژنریک ایران ( فرهنگ جیبی دسته بندی شده )
قیمت:

99,900تومان