مرتب سازی بر اساس :

پیام پویا

نویسنده:آرزو علیپور

ناشر:پیام پویا

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلداول1)
قیمت:

3,500تومان

ناموجود

نویسنده:محمدحسین ولایتی-سیدمحسن اسدی-سعیدآقایی فاروجی

ناشر:پیام پویا

تشریح کامل مسائل بررسی سیستم های قدرت (جلددوم2)
ناموجود

نویسنده:محمدحسین ولایتی-سعیدآقایی فاروجی-سیدمحسن اسدی

ناشر:پیام پویا

تشریح کامل مسایل  بررسی سیستم های قدرت (جلداول1)
ناموجود

نویسنده:محمد رضا بیدکی

ناشر:پیام پویا

راهنمای  متون  انگلیسی  پایه
ناموجود

نویسنده:محمد رضا بیدکی

ناشر:پیام پویا

راهنمای دستورزبان انگلیسی پایه برای دانشجویان ومدارس
ناموجود

نویسنده:مهندس محمدعلی بهداد

ناشر:پیام پویا

فرهنگ جیبی مهندسی برق (مخابرات .کنترل والکترونیک )بهداد