مرتب سازی بر اساس :

دانش پژوهان برین

نویسنده:امیر مسعود سامانی-حسین عموشاهی-مهدی زمانی-مهران بکائی

ناشر:دانش پژوهان برین

افزودن به سبد خرید
ارشد کتاب عمران (جلداول1)
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:امیرمسعود سامانی-حسین عموشاهی-مهدی زمانی

ناشر:دانش پژوهان برین

افزودن به سبد خرید
ارشد کتاب عمران جلد دوم 2 ( سالهای 1378 تا 1391)
قیمت:

31,500تومان

نویسنده:نیک اشمایل

ناشر:دانش پژوهان برین

افزودن به سبد خرید
روان شناسی کار-سازمانی-صنعتی
قیمت:

27,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضاخدادادی -محمد نیلی پور

ناشر:دانش پژوهان برین

مبانی  اجرای  سازه های  فولادی
ناموجود

نویسنده:علیرضا حلیمی

ناشر:دانش پژوهان برین

متره وبرآورد کاربردی ساختمان ( قابل استفاده برای دانشجویان عمران و معماری )
ناموجود

نویسنده:مجتبی ازهری -دانیال عادلجو

ناشر:دانش پژوهان برین

مقاومت مصالح  ازهری عادلجو

نویسنده:محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:دانش پژوهان برین

افزودن به سبد خرید
مهندسی پی ویراست دوم
قیمت:

31,000تومان

ناموجود

نویسنده:اسماعیل نصیری-محمدرضادلوی-منیره سامع

ناشر:دانش پژوهان برین

کارشناسی ارشد کتاب مجموعه مدیریت اجرایی جلد دوم2 (شهری MBAوEMBA)
ناموجود

نویسنده:جمعی از مولفان

ناشر:دانش پژوهان برین

کتاب  برق  جلد 2حل تشریحی سوال های 15 دوره
ناموجود

نویسنده:حمیدرضا پورزمانی - مهدی کارگر - محمدحسن محمودیان

ناشر:دانش پژوهان برین

کتاب بهداشت محیط ( کارشناسی ارشد حل تشریحی یازده دوره آزمون ) جلد 2
ناموجود

نویسنده:شکیبا خادم القرآنی-مریم هاشمی طالخونچه

ناشر:دانش پژوهان برین

کتاب مجموعه آمار جلد دوم - آمار نظری (چکیده ای از سه درس تخصصی آمار نظری به همراه حل تشریحی)
ناموجود

نویسنده:محمدرضادلوی-اسماعیل نصیری-حمیدرضاابطحی-ساسان قاسمی

ناشر:دانش پژوهان برین

کتاب مهندسی صنایع (مدیریت سیستم وبهره وری ومهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی)