مرتب سازی بر اساس :

دانش وفن

ناموجود

نویسنده:ابوالقاسم سیدصدر

ناشر:دانش وفن

آسانسور و پله برقی

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
اجزاء ساختمان  و ساختمان
قیمت:

75,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسین سوداگر

ناشر:دانش وفن

اصول  معماری  و شهر سازی   سوداگر

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
اصول متره و برآورد دانشگاهی
قیمت:

7,000تومان

ناموجود

نویسنده:سید مجتبی موسوی نائینیان

ناشر:دانش وفن

تاسیسات ساختمان حرارت مرکزی تشعشعی بخار هوای گرم تهویه مطبوع

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
دیتیلهای ساختمانی شامل 1300 دیتیل
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:ربرت رزنبرگ

ناشر:دانش وفن

سیم پیچی عیب یابی  وتعمیر انواع موتورهای الکتریکی
ناموجود

نویسنده:حمید لسانی _ محمد صادقی راد

ناشر:دانش وفن

طراحی ماشین های الکتریکی
ناموجود

نویسنده:اوپاد هیای . کی جی

ناشر:دانش وفن

طراحی ماشینهای الکتریکی

نویسنده:عذرامیرزایی-حسین سوداگر-عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
طراحی معماری داخلی (مهارت فنی درجه1)
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:سیاوش کباری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
مصالح  شناسی
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:محمد علی کلیدری

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
مواد و مصالح شناسی جامع ساختمان
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
نقشه کشی سازه مهارت فنی درجه 1 آموزش گام به گام ترسیمات دستی واتوکدی ویرایش اول
قیمت:

22,500تومان

نویسنده:عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

افزودن به سبد خرید
نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه 2آموزش گام به گام ترسیمات دستی واتوکدی ویرایش یازدهم
قیمت:

550,000تومان

ناموجود

نویسنده:عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

نقشه کشی معماری درجه 1 اتوکد 2و 3 بعدی ج3
ناموجود

نویسنده:عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

نقشه کشی معماری درجه 1 ج2 جرجانی
ناموجود

نویسنده:عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

نقشه کشی معماری درجه 1ج1
ناموجود

نویسنده:عبیدالله جرجانی

ناشر:دانش وفن

نقشه کشی معماری مهارت فنی درجه 1 (سه جلدی) جلد دوم