مرتب سازی بر اساس :

ترمه

ناموجود

نویسنده:علی اصغر انواری رستمی - رامین زمانی عموقین

ناشر:ترمه

تصمیم گیری در مسائل مالی
ناموجود

نویسنده:حنفی زاده

ناشر:ترمه

تعاریف ،موانع وراهکارها تجارت الکترونیکی حنفی زاده
ناموجود

نویسنده:چارلز تی.هورن گرن-جورج فاستر-سریکانت ام.داتار

ناشر:ترمه

حسابداری  صنعتی (جلد دوم2 ویرایش جدید) با تاکید بر مسائل مدیریتی
ناموجود

نویسنده:سورن آبنوس

ناشر:ترمه

حسابداری  صنعتی جلد اول 1
ناموجود

نویسنده:مصطفی علی مدد - نظام الدین ملک آرایی

ناشر:ترمه

حسابداری برای مدیران حسابداری و گزارشگری مالی

نویسنده:شکراله خواجوی-ابراهیم ابراهیمی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته 2 مطابق با استانداردهای حسابداری ایران
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:شکرالله خواجوی-امین ناظمی

ناشر:ترمه

حسابداری پیشرفته1 چاپ پنجم ویرایش جدید مطابق با استانداردهای حسابدرای ایران
ناموجود

نویسنده:چارلز تی.هورن گرن-جورج فاستر-سریکانت ام.داتار

ناشر:ترمه

حسابداری صنعتی (جلد اول1 ویرایش جدید) با تاکید بر مسائل مدیریتی
ناموجود

نویسنده:چارلز تی.هورن گرن-جورج فاستر-سریکانت ام.داتار

ناشر:ترمه

حسابداری صنعتی (جلد سوم 3چاپ پنجم) با تاکید بر مسائل مدیریتی پارسائیان

نویسنده:محمد قسیم عثمانی - علی قاسم زاده

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی (جلداول1)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:علی اصغر فرج زاده

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی 1  ( به همراه مسائلی از cima و cpa )
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:علی اصغر فرج زاده -جواد حسینی

ناشر:ترمه

حسابداری صنعتی 2

نویسنده:علی اصغر فرج زاده

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی 3  ( به همراه مسائلی از cima و  cpa )
قیمت:

150,000تومان

ناموجود

نویسنده:سورن آبنوس

ناشر:ترمه

حسابداری صنعتی جلد دوم

نویسنده:حسن همتی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالی پیشرفته (صورتهای مالی تلفیقی -جلددوم2)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:بلوچر چن لین

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک(همراه با پرسش های چندگزینه ای)
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:موریس هیرش

ناشر:ترمه

حسابداری مدیریت پیشرفته
ناموجود

نویسنده:شکراله خواجوی-ابراهیم ابراهیمی

ناشر:ترمه

حسابداری میانه 1(مطابق با استانداردهای حسابداری ایران)
ناموجود

نویسنده:خواجوی-حسینی

ناشر:ترمه

حسابداری میانه 2
ناموجود

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:ترمه

حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی (مجموعه مقالات)
ناموجود

نویسنده:شکراله خواجوی-میثم نوشادی

ناشر:ترمه

حسابرسی 2 ( ویرایش جدید چاپ پنجم) بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران

نویسنده:محسن غلامرضایی - کاظم کاظمی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
حسابرسی جلد اول ( طبق آخرین استاندارد های حسابرسی مصوب )
قیمت:

170,000تومان

ناموجود

نویسنده:محسن غلامرضایی - کاظم کاظمی

ناشر:ترمه

حسابرسی جلد دوم ( گزارش نویسی حسابرسی ).
ناموجود

نویسنده:علی ابراهیمی کردلر - فرزاد حاجی عظیمی - علی گودرز تله جردی

ناشر:ترمه

حسابرسی عملیاتی ( از تئوری تا عمل )

نویسنده:میچ آلبوم

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
در جست و جوی چیکا دوران خوش خانواده
قیمت:

33,500تومان

ناموجود

نویسنده:نادرسیدامیری-مرتضی هندیجانی فرد

ناشر:ترمه

راه اندازی کسب وکاردرایران
ناموجود

نویسنده:مهدی اسدی ملیحه مشتاقی

ناشر:ترمه

راهنمای جامع آزمون تحلیلگری بازار سرمایه جلد دوم
ناموجود

نویسنده:رمضانعلی سلمانی نژاد

ناشر:ترمه

راهنمای جامع آزمون تحلیلگری بازار سرمایه جلد سوم
ناموجود

نویسنده:احسان پارساییان-الهام خلیلی-محمدصادق زرین نعل-ملیحه مشتاقی

ناشر:ترمه

راهنمای جامع آزمون تحلیلگری بازارسرمایه جلداول1
ناموجود

نویسنده:نرجس کمالی کرمانی-عبدالحسین طالبی نجف آبادی

ناشر:ترمه

راهنمای مبانی و روشهای عمومی حسابداری (نشریه 101)
ناموجود

نویسنده:مالکوم اسمیت

ناشر:ترمه

روش تحقیق در حسابداری
ناموجود

نویسنده:داود عندلیب اردکانی

ناشر:ترمه

روش تحقیق و آمار با رویکرد حل مسئله
ناموجود

نویسنده:جمال الدین طبیبی-عمادالدین طبیبی-طلایه طبیبی

ناشر:ترمه

روش سخنرانی آموزه ها و استراتژی ها
ناموجود

نویسنده:ویلیام لاورنس نیومن

ناشر:ترمه

روشهای پژوهش اجتماعی رویکردیهای کمی وکیفی ج1