مرتب سازی بر اساس :

ترمه

نویسنده:غلامرضا غنوی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
سازمان و مدیریت آن
قیمت:

2,800تومان

ناموجود

نویسنده:دکتر سید محمد مقیمی

ناشر:ترمه

سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی

نویسنده:اصغرصرافی زاده

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
سیستم اطلاعات استراتژیک
قیمت:

11,000تومان

ناموجود

نویسنده:اصغرصرافی زاده

ناشر:ترمه

سیستم اطلاعات مدیریت ابزار راهبردی سازمانهای هزاره سوم
ناموجود

نویسنده:علی اصغر انواری رستمی

ناشر:ترمه

سیستم سفارشات خرید انبارداری و توزیع
ناموجود

نویسنده:اصغرصرافی زاده

ناشر:ترمه

سیستم های اطلاعات مدیریت نگرش راهبردی MIS

نویسنده:محسن دستگیر - علی سعیدی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
قیمت:

98,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا زنجیرانی فراهانی

ناشر:ترمه

طرح  ریزی  واحدهای  صنعتی(اصول طراحی کارخانه)
ناموجود

نویسنده:کاظم نحاس

ناشر:ترمه

عصاره حسابداری مالی ( حسابداری پیشرفته 2 )
ناموجود

نویسنده:کاظم نحاس

ناشر:ترمه

عصاره حسابداری مالی ( حسابداری میانه 1 )
ناموجود

نویسنده:کاظم نحاس

ناشر:ترمه

عصاره حسابداری مالی ( حسابداری میانه 2 )
ناموجود

نویسنده:کاظم نحاس

ناشر:ترمه

عصاره حسابداری مالی ( مباحث جاری در حسابداری )
ناموجود

نویسنده:علی پارسائیان

ناشر:ترمه

فرهنگ  جامع  حسابداری  انگلیسی -فارسی  پارسیان
ناموجود

نویسنده:محمدنظری پور-بهاردستاران-طاهره کرم زاده

ناشر:ترمه

فرهنگ تخصصی حسابداری
ناموجود

نویسنده:علی پارسائیان

ناشر:ترمه

فرهنگ جامع حسابداری (ویرایش جدید)
ناموجود

نویسنده:اصغرصرافی زاده

ناشر:ترمه

فناوری اطلاعات کسب برتری رقابتی از طریق فناوری
ناموجود

نویسنده:پیتر میسون

ناشر:ترمه

گردشگری اثرات برنامه ریزی و مدیریت

نویسنده:مجیدایوزیان-ابوالفضل واقفی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مبانی احتمالات و آمار مهندسی  جلد اول
قیمت:

196,000تومان

ناموجود

نویسنده:مجیدایوزیان-ابوالفضل واقفی-حمیداسماعیلی

ناشر:ترمه

مبانی احتمالات وآمارمهندسی جلد2ویرایش سوم

نویسنده:دکتر یونس بادآور نهندی - علی اصغر فرج زاده - اکبر کنعانی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مبانی حسابداری مدیریت
قیمت:

250,000تومان

ناموجود

نویسنده:پروفسورفیلیپ کاتلر

ناشر:ترمه

مبانی مدیریت  بازاریابی کاتلر ( تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی )
ناموجود

نویسنده:هاشم نیکومرام-فریدون رهنمای رود پشتی-فرشادهیبتی

ناشر:ترمه

مبانی مدیریت مالی 1مفاهیم کاربردها نظریه ها سوالات و تمرینات متنوع شیوه های علمی تامین مالی در ایران
ناموجود

نویسنده:هاشم نیکومرام-فریدون رهنمای رود پشتی-فرشادهیبتی

ناشر:ترمه

مبانی مدیریت مالی ج 2 مفاهیم کاربردها و نظریه ها

نویسنده:ابراهیم شیوا-فرزین شواخ

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مبانی مدیریت هتلداری ساختمان تجهیزات سازمان و مدیریت
قیمت:

145,000تومان

ناموجود

نویسنده:محسن غلامرضایی - کاظم کاظمی

ناشر:ترمه

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی (طبق آخرین استاندارد های حسابرسی مصوب)
ناموجود

نویسنده:فرشید فریدونی - امیر نجاتی

ناشر:ترمه

مجموعه سایر قوانین ( با رویکرد آزمون جامعه حسابداران رسمی ) 1398
ناموجود

نویسنده:محمد برزگری - علیرضا رجب پور

ناشر:ترمه

مجموعه قوانین مالیاتی 1401 جیبی
ناموجود

نویسنده:محمد برزگری - علیرضا رجب پور

ناشر:ترمه

مجموعه قوانین مالیاتی 1402
ناموجود

نویسنده:سیدمهدی الوانی-محمدطاهری روزبهانی-شاهرخ همتی

ناشر:ترمه

مدیریت
ناموجود

نویسنده:محمدعلی حقیقی-اعظم رحیمی نیک-بهاءالدین برهانی-جعفرممی زاده-محمدحسن علیپور

ناشر:ترمه

مدیریت  رفتار سازمانی قابل استفاده اساتید مدیران و دانشجویان محترم
ناموجود

نویسنده:مرتضی شفیعی-ذبیح الله رضایی-عباس ابراهیمی

ناشر:ترمه

مدیریت استراتژیک زنجیره تامین ( هشت فرمان اساسی )

نویسنده:محمدآقایی-امین اسداللهی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد isi از تدوین تا انتشار
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:نادردیبایی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مدیریت خرید و اصول انبارداری(مفاهیم کاربردی -واردات وصادرات-همراه با تجدیدنظر)
قیمت:

120,000تومان

ناموجود

نویسنده:علی عباسی

ناشر:ترمه

مدیریت خرید و سیستم های برنامه ریزی و کنترل انبار
ناموجود

نویسنده:میرمهردادپیدایی-نازنین پیله وری

ناشر:ترمه

مدیریت دانش با رویکرد علمی کاربردی و پژوهشی
ناموجود

نویسنده:ارنی لارسن

ناشر:ترمه

مرحله دوم بهبودی ( کتاب اول زندگی )
ناموجود

نویسنده:ارنی لارسن

ناشر:ترمه

مرحله دوم بهبودی ( کتاب دوم روابط )
ناموجود

نویسنده:بهروز خدارحمی

ناشر:ترمه

مروری بر فلسفه حسابرسی

نویسنده:ابراهیم صادقی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
مروری جامع بر سایر قوانین
قیمت:

250,000تومان