مرتب سازی بر اساس :

ترمه

ناموجود

نویسنده:فریدون رهنمای رودپشتی-جعفرجولا-عادل افخمی

ناشر:ترمه

مهندسی مالی مرجع جامع ابزار اختیار معامله
ناموجود

نویسنده:علی ثقفی

ناشر:ترمه

نظریه حسابداری جلد اول
ناموجود

نویسنده:محمدجوادرضازاده

ناشر:ترمه

نظریه های حسابرسی
ناموجود

نویسنده:علی صلاحی نژاد-بهروزآرمان مهر

ناشر:ترمه

نگاهی به تخلف و تقلب درصنعت بیمه
ناموجود

نویسنده:مجید سبزه پرور-فریدممیزی-همایون شعبانی

ناشر:ترمه

نکته وسوالات کارشناسی ارشد(کنترل پروژه)جلداول ویرایش سوم

نویسنده:مجیدسبزه پرور-همایون شعبانی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
نکته وسوالات کارشناسی ارشد(کنترل پروژه)جلددوم ویرایش سوم
قیمت:

20,000تومان

ناموجود

نویسنده:مجید سبزه پرور-فریدممیزی-همایون شعبانی

ناشر:ترمه

نکته وسوالات کارشناسی ارشد(کنترل پروژه)ویرایش دوم
ناموجود

نویسنده:محمود ضیایی-روزبه میرزایی

ناشر:ترمه

واژگان تخصصی فراغت گردشگری وهتلداری

نویسنده:جمیله مدرسی - محمدمهدی مدرس سریزدی

ناشر:ترمه

افزودن به سبد خرید
کار آفرینی
قیمت:

90,000تومان

ناموجود

نویسنده:کریستوفراچ براون

ناشر:ترمه

کتاب فشرده سرمایه گذاری ارزشی