مرتب سازی بر اساس :

شهیدی

ناموجود

نویسنده:منوچهر مزینی

ناشر:شهیدی

از زمان و معماری
ناموجود

نویسنده:برونو زوی

ناشر:شهیدی

چگونه به معماری بنگریم
ناموجود

نویسنده:کریستیان نوربری شولتز

ناشر:شهیدی

ریشه های معماری مدرن
ناموجود

نویسنده:حمیدحسینمردی-حمیدیزدانی

ناشر:شهیدی

شاهکارهای سازه ای معماری جهان

نویسنده:ادموندبیکن

ناشر:شهیدی

افزودن به سبد خرید
طراحی شهرها ( تحول شکل شهر از آتن باستانی تا برازیلیای مدرن )
قیمت:

18,500تومان

ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:شهیدی

مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد
ناموجود

نویسنده:محمدتقی رهنمایی

ناشر:شهیدی

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی  جغرافیا
ناموجود

نویسنده:بهرام سلطانی

ناشر:شهیدی

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی محیط زیست جلد اول
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:شهیدی

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری پاکزاد