مرتب سازی بر اساس :

خط سوم

نویسنده:سید احمد باختر-مسعود رییسی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران
قیمت:

980,000تومان

نویسنده:سیداحمدباختر - پیمان بختیاری

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (تحلیل کاربردی آموزشی مواد مربوط به اجرا و وظایف قاضی )
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
انواع مبایعه نامه (همراه با قرارداد پیش فروش آپارتمان) (ماهیت و شرایط انعقاد)
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:فرهود مریدی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
بررسی جرم تهدید توهین افتراء
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
تنظیم و نگارش انواع قرارداد
قیمت:

275,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
جرائم و مسئولیت کادر پزشکی در حقوق ایران (مدیریت مقابله با خطا و تقصیر )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:محمد رضا بیات

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
دادرسی انتظامی تقصیرات و تخلفات انتظامی قضات ( قانون نظارت بر رفتار قضات )
قیمت:

165,000تومان

ناموجود

نویسنده:دکتر عباس زراعت

ناشر:خط سوم

فرهنگ لغات حقوقی ( عربی به فارسی  فارسی به عربی )

نویسنده:وحید اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
قانون مدنی در رویه قضایی
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:حشمت اله سماواتی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
قراردادهای تجارتی  بررسی تحلیلی تطبیقی پیرامون ماهیت ویژگی ها و انواع قرارداد های تجارتی
قیمت:

415,000تومان

نویسنده:حمید مسجد سرایی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
لمعه دمشقیه جلد 2 شهید اول با ترجمه وتوضیح ومتن اعراب گذاری شده
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:حمید مسجد سرایی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
لمعه دمشقیه شهید اول ج اول باترجمه وتوضیح ومتن اعراب گذاری شده
قیمت:

95,000تومان

ناموجود

نویسنده:عباس زراعت - حمید مسجد سرایی

ناشر:خط سوم

متون فقه 1
ناموجود

نویسنده:عباس زراعت - حمید مسجد سرایی

ناشر:خط سوم

متون فقه 2

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی
قیمت:

665,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
مجموعه کامل لوایح حقوقی و کیفری
قیمت:

535,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
نحوه  عملی تنظیم و نگارش انواع قرارداد پیمانکاری انواع پروژه های ساختمانی ، صنعتی ،طراحی
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی و فرشته نوری ده جناشک

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده (1) خواستگاری و نامزدی - طلاق
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی و فرشته نوری ده جناشک

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده (2) مهریه  همراه با نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اجاره نامه حق کسب پیشه یا تجارت
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع دادخواست
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:منصور اباذری فومشی

ناشر:خط سوم

افزودن به سبد خرید
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع شکوائیه
قیمت:

200,000تومان