مرتب سازی بر اساس :

تولید دانش

ناموجود

نویسنده:علیرضا علی احمدی

ناشر:تولید دانش

روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی
ناموجود

نویسنده:علیرضاعلی احمدی-حسین علی احمدی

ناشر:تولید دانش

مبانی و اصول مدیریت اسلامی رویکردی نوین برای مدیریت در هزاره سوم و جهانی شدن

نویسنده:علیرضا علی احمدی-مهدی فتح الله-ایرج تاج الدین

ناشر:تولید دانش

افزودن به سبد خرید
نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک رویکردها پارادایمها مکاتب فرایندها مدلها تکنیک ها و ابزار
قیمت:

18,000تومان