مرتب سازی بر اساس :

دانشگاه امام حسین

ناموجود

نویسنده:سیدحسین حسینی

ناشر:دانشگاه امام حسین

آزمایشکاه شیمی پلیمر
ناموجود

نویسنده:حجت ا000عالی

ناشر:دانشگاه امام حسین

آشنایی با فرآیندهای ساخت و تولید چاپ سوم
ناموجود

نویسنده:ابوالفضل گندمی

ناشر:دانشگاه امام حسین

آمار و احتمال در جغرافیا (انسانی-طبیعی-اقتصادی)

نویسنده:حسن صادقی-محمودعلمایی

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
اصول مدیریت ساخت
قیمت:

144,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا حق مرام

ناشر:دانشگاه امام حسین

اندازه گیری  الکتریکی
ناموجود

نویسنده:یاسر سبحانی فرد

ناشر:دانشگاه امام حسین

خود آموز تحلیل آماری پیشرفته با آموس لیزرل اس پی اس اس ( AMOS LISREL SPSS )

نویسنده:معصومه شجاعی-افخم دانشفر

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
رشد حرکتی
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم مقیمی- اکبر میرزایی

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
زبان  تخصصی  شیمی (Scientific English for Chemistry Students)
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:دکترحسن صادقی

ناشر:دانشگاه امام حسین

افزودن به سبد خرید
زمین شناسی مهندسی
قیمت:

11,000تومان

ناموجود

نویسنده:صفاخزائی

ناشر:دانشگاه امام حسین

سنجش از دور با نگرشی بر شناسایی و مراقبت
ناموجود

نویسنده:حمیدرضاخدادادی

ناشر:دانشگاه امام حسین

طراحی  فیلتروسنتز مدار(همراه باپروژه های کامپیوتری-باتجدیدنظر واصلاحات-باCD)
ناموجود

نویسنده:ماکس اس پیترز-کلاوس دی تیمر هاوس

ناشر:دانشگاه امام حسین

طراحی  کارخانه و تحلیل  مباحث اقتصادی ( برای مهنسین شیمی ) ویرایش چهارم
ناموجود

نویسنده:لاری آر نایهوف-سنفوردسی لیستما

ناشر:دانشگاه امام حسین

فرترن 90 برای رشته های علوم و مهندسی همراه باحل مسئله وسی دی
ناموجود

نویسنده:پرویزرفعتی-سعیدعلیزاده

ناشر:دانشگاه امام حسین

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت
ناموجود

نویسنده:م باتلر

ناشر:دانشگاه امام حسین

فناوری کشت سلول های حیوانی
ناموجود

نویسنده:حسن صادقی-پرویزرفعتی

ناشر:دانشگاه امام حسین

مصالح ساخت و آزمایشگاه
ناموجود

نویسنده:احمدگائینی

ناشر:دانشگاه امام حسین

مقدمه ای برتئوری احتمالات
ناموجود

نویسنده:منصورآجورلو

ناشر:دانشگاه امام حسین

نقشه راه مدیریت پروژه  راهنمای کاربردی مدیریت پروژه