مرتب سازی بر اساس :

موسسه سری عمران

نویسنده:محمداصفهانی-زهراآهنگر

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی عمران
قیمت:

298,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی - رضا رحمانی

ناشر:موسسه سری عمران

(کلید واژه ) واژه یاب حرفه ای آزمون نظارت ( نگاه حرفه ای به آزمون نظام مهندسی )
ناموجود

نویسنده:رضا شکرزاد

ناشر:موسسه سری عمران

300تست پرتکرار ریاضیات عمومی2

نویسنده:نادر فنایی-احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
آزمون نظام مهندسی  تحلیل سازه ها سری عمران
قیمت:

218,000تومان

ناموجود

نویسنده:ندا بزرگی

ناشر:موسسه سری عمران

آزمون نظام مهندسی سازه های بتنی سری عمران
ناموجود

نویسنده:نادرفنایی-محسن حیدری

ناشر:موسسه سری عمران

آزمون نظام مهندسی سازه های فولادی سری عمران
ناموجود

نویسنده:حسین فراهانی

ناشر:موسسه سری عمران

آزمون نظام مهندسی مکانیک خاک و مهندسی پی
ناموجود

نویسنده:حسین فراهانی

ناشر:موسسه سری عمران

آزمون نظام مهندسی مکانیک خاک و مهندسی پی سری عمران

نویسنده:نادرفنائی-ندابزرگی-احمدجوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
ارشد بانک سوالات آزمون محاسبات ویرایش3 سری عمران
قیمت:

32,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

ارشد بانک سوالات آزمون نظارت

نویسنده:حسین صباغیان

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
ارشد تحلیل سازه ها ج1 (صباغیان) سری عمران
قیمت:

488,000تومان

ناموجود

نویسنده:نیما ابراهیمی

ناشر:موسسه سری عمران

ارشد سازه های بنایی مبحث 8 و مروری بر سازه های صنعتی مبحث 11 سری عمران

نویسنده:ساسان امیر افشاری

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
ارشد مکانیک خاک
قیمت:

698,000تومان

ناموجود

نویسنده:حسین فراهانی-احمدجوزدانی-نواب ابراهیمی

ناشر:موسسه سری عمران

ارشدمقاومت مصالح تحلیل سازه ها مکانیک خاک (ویژه کنکورآزاد عمران)
ناموجود

نویسنده:محسن حیدری - محمد آهنگر

ناشر:موسسه سری عمران

استاندارد 2800 ویرایش 4 زیر ذره بین ( آیین نامه 2800 زیر ذره بین )

نویسنده:رضا کامرانی راد - محمد آهنگر - حسین فراهانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
بارگذاری سازه ها جلد 1 اول استاندارد 2800
قیمت:

328,000تومان

ناموجود

نویسنده:ساسان امیر افشاری - نادر فنائی - محمد آهنگر - مسعود مهدیان - حسین فراهانی - نیما ابراهیمی

ناشر:موسسه سری عمران

بانک سوالات آزمون اجرا سری عمران

نویسنده:ساسان امیر افشاری - نادر فنائی - محمد آهنگر - مسعود مهدیان - حسین فراهانی - نیما ابراهیمی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
بانک سوالات آزمون اجرا سری عمران ویرایش چهارم
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:نادرفنائی-محسن حیدری-حسین فراهانی- نیماابراهیمی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
بانک سوالات آزمون محاسبات براساس ویرایش چهارم استاندارد2800
قیمت:

498,000تومان

ناموجود

نویسنده:نادرفنائی-ندابزرگی-احمدجوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

بانک سوالات آزمون محاسبات سری عمران
ناموجود

نویسنده:نادر فنائی - احمد جوزدانی - ندا بزرگی - محسن حیدری - حسین فراهانی - رضا کامرانی راد

ناشر:موسسه سری عمران

بانک سوالات آزمون محاسبات ویرایش جدید
ناموجود

نویسنده:امیررضایی صامتی

ناشر:موسسه سری عمران

بانک سوالات آزمون نظارت  سری عمران

نویسنده:حسین فراهانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
ژئوتکنیک  ومهندسی پی (مبحث هفتم ومقررات ملی ساختمان ) سری کتاب های نگاه حرفه ای به آزمون نظام مهندسی
قیمت:

198,000تومان

نویسنده:ندا بزرگی - محمد آهنگر

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
سازه های بتنی جلد 1 اول آزمون نظام مهندسی ( راهنمای مبحث 9 نه ویرایش جدید )
قیمت:

318,000تومان

نویسنده:ندا بزرگی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
سازه های بتنی جلد 2 دوم آزمون نظام مهندسی ( راهنمای مبحث 9 نه ویرایش جدید )
قیمت:

418,000تومان

نویسنده:نادر فنائی-حسین صباغیان

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
سازه های فولادی جلد اول
قیمت:

458,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد آهنگر - محمد علی تجلی - محمد حبیب نیا

ناشر:موسسه سری عمران

طراحی حرفه ای ساختمان های فولادی نرم افزار ایتبس ( ETABS ) جلد 2 دوم 2016
ناموجود

نویسنده:محسن حیدری - رضا کامرانی راد

ناشر:موسسه سری عمران

طراحی ساختمان های بتنی نرم افزار ایتبس زیرذره بین(etabs)(جلد اول1)(2015)
ناموجود

نویسنده:محسن حیدری - رضا کامرانی راد

ناشر:موسسه سری عمران

طراحی ساختمان های فولادی نرم افزار ایتبس زیر ذره بین(etabs)(جلد اول1)(2015)
ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ( بانک سوالات ویژه آزمون نظارت و اجرا )
ناموجود

نویسنده:زهرا آهنگر

ناشر:موسسه سری عمران

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ویژه آزمون نظارت

نویسنده:زهرا آهنگر

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
طرح و اجرای ساختمان های فولادی ویژه آزمون نظارت
قیمت:

158,000تومان

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها ( مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان )
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:حسین فراهانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
مکانیک خاک و مهندسی پی  ( مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان )
قیمت:

218,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

مکمل واژه یاب اجرا
ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

مکمل واژه یاب نظارت

نویسنده:امیر حسین نامی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
نرم افزار سپ SAP زیر ذره بین جلد 2 دوم
قیمت:

488,000تومان

نویسنده:امیر حسین نامی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
نرم افزاری SAP زیر ذره بین طراحی سازه های صنعتی جلد اول 1 ( مجموعه کتاب های زیر ذره بین سری عمران )
قیمت:

598,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا کامرانی راد

ناشر:موسسه سری عمران

نسل جدید آزمون نظام مهندسی بارگذاری سازه ها(ویرایش چهارم استاندارد2800)

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی جلد 1 اول درسنامه ( قوه قضاییه - دادگستری-ماده 27نظام مهندسی)
قیمت:

588,000تومان

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی جلد 2 دوم درسنامه ( قوه قضاییه - دادگستری-ماده 27نظام مهندسی)
قیمت:

588,000تومان

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
واژه یاب حرفه ای آزمون اجرا و نظارت ( ویرایش جدید )
قیمت:

668,000تومان

ناموجود

نویسنده:رضا کامرانی راد

ناشر:موسسه سری عمران

کتاب های آزمون نظام مهندسی بارگذاری سازه ها
ناموجود

نویسنده:نادر فنائی - محسن حیدری

ناشر:موسسه سری عمران

کتاب های آزمون نظام مهندسی سازه های فولادی به روش lrfd
ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

کلید واژه ها ( کلید واژه های آزمون اجرا )

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
کلید واژه ها ( کلید واژه های آزمون محاسبات )
قیمت:

28,000تومان

ناموجود

نویسنده:احمد جوزدانی

ناشر:موسسه سری عمران

کلید واژه ها ( کلید واژه های آزمون نظارت )

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:موسسه سری عمران

افزودن به سبد خرید
کلید واژه های 1 آزمون محاسبات
قیمت:

8,000تومان