نتیجه جستجو

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمدعلی عزیزی-مریم ساریخانی-فاطمه ساریخانی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی جمعیت حلال احمر جمهوری اسلامی ایران
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:نسترن رنجبر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی پرستاری (عمومی تخصصی)
قیمت:

530,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی علوم آزمایشگاهی (عمومی تخصصی)
قیمت:

500,000تومان

نویسنده:مریم بهاری

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی الهیات علوم قرآن و حدیث باپاسخ تشریحی
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:ساره علی نیا

ناشر:مهرگان قلم

افزودن به سبد خرید
گنجینه سوالات آزمون های استخدامی حسابداری
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:هوشنگ کاظمی زاده-رضا حسینی

ناشر:دانیال دامون

افزودن به سبد خرید
آزمونهای استخدامی نیروهای مسلح(ویژه کلیه نیروهای مسلح زمینی هوایی دریایی ارتش سپاه پاسداران نیروی انتظامی رانندگی)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:محمود شمس عباس شجاعی

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
هوش و استعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:محمدعلی عزیزی-فاطمه ساریخانی-مریم ساریخانی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی بهداشت عمومی
قیمت:

139,000تومان

نویسنده:محمدعلی عزیزی-مریم ساریخانی-فاطمه ساریخانی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی گمرک ایران با پاسخ تشریحی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:لاچین جعفری دودران

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی ریاضی و آمار ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی هوشبری (عمومی تخصصی)
قیمت:

430,000تومان

نویسنده:نسترن رنجبر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی مامایی ( عمومی تخصصی )
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی رادیولوژی (عمومی وتخصصی)
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم شم آبادی - معصومه صادقی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی نیروهای مسلح  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

128,000تومان

نویسنده:علی مسگری

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی علوم رایانه فناوری اطلاعات  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:داود مجیدی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
معارف و احکام اسلامی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

47,000تومان

نویسنده:معصومه نداف

ناشر:مهرگان قلم

افزودن به سبد خرید
گنجینه آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:لیلی صادقی زرینی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:سامیار نجومی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی حسابداری امور مالی حسابرسی  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:محمد شریفی - آمنه نریمانی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی اطلاعات عمومی ویژه آموزش و پرورش  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:سولماز مرادزاد - لیلا میرمهدی تهرانی - فرزانه شمس دوست

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
زبان انگلیسی آمادگی برای آزمون های استخدامی
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:معصومه صادقی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی دبیر زیست  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

138,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم شم آبادی - معصومه صادقی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی هوش و توانمندی های عمومی  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) هوش و استعداد تحصیلی iq و eq
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:زهره عبدالله نژاد

ناشر:دانشگاهی کیان

افزودن به سبد خرید
استخدامی مصاحبه حضوری
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:شاپور درویشی

ناشر:صاحبان اندیشه

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات آزمون های استخدامی علوم آزمایشگاهی اتاق عمل بیهوشی
قیمت:

89,000تومان

نویسنده:زینب مرادی فر

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی وبرگزارشده استخدامی مددکاری اجتماعی باپاسخ تشریحی
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:جواد تقوی سوره برق

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی بهداشت ( بهداشت عمومی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای HSE )  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:علی مسگری سوهانی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی مهندسی کامپیوتر
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:معصومه صادقی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آموزش و پرورش حیطه عمومی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

425,000تومان

نویسنده:معصومه صادقی - حسین ستاورز

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی مامایی  ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

325,000تومان

نویسنده:سامیار نجومی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
استخدامی مدیریت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

310,000تومان

نویسنده:زینب اعتدادی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی وبرگزارشده استخدامی زبان شناسی همگانی پاسخ های واقعاتشریحی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:زرین-سعیدی شاد

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
آزمون استخدامی فرهنگ و معارف اسلامی
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:مبینا شمس

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت (عمومی تخصصی)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:مستانه پژوهش

ناشر:مهرگان قلم

افزودن به سبد خرید
گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ادبیات
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:ساره علی نیا

ناشر:مهرگان قلم

افزودن به سبد خرید
گنجینه سوالات آزمونهای استخدامی ریاضی
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:شاپور درویشی

ناشر:صاحبان اندیشه

افزودن به سبد خرید
گنجینه سوالات آزمونهای استخدامی درویشی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:علی ذبیحی

ناشر:آئین طب

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دبیر فیزیک
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:محمود شمس

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
آمادگی برای آزمونهای استخدامی مصاحبه حضوری
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:اکبر عیدی - عماد فراهانی صفورا فخر آذری

ناشر:سازمان مدیریت صنعتی

افزودن به سبد خرید
حرفه ای مصاحبه کنید
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:محمدعلی عزیزی-مریم ساریخانی-فاطمه ساریخانی

ناشر:چراغ دانش

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی بهداشت حرفه ای
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:هوشیارخزایی-مستانه پژوهش

ناشر:مهرگان قلم

افزودن به سبد خرید
گنجینه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها(بانک های دولتی وخصوصی)
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:محمدعلی عزیزی-فاطمه ساریخانی-مریم ساریخانی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی سازمان تامین اجتماعی
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:محمدعلی عزیزی-مریم ساریخانی-فاطمه ساریخانی

ناشر:چراغ دانش

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی وزارت مسکن راه وشهرسازی
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:الهام رضایی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی زبان انگلیسی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:بهاره منتخبی-محمدعلی عزیزی-مریم ساریخانی-فاطمه یاریخانی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی شهرداری دروس عمومی تخصصی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:زینب مرادی فر

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی و برگزارشده استخدامی  علوم اجتماعی کلیه گرایش ها
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:محمدعلی عزیزی-مریم ساریخانی-فاطمه ساریخانی

ناشر:رویای سبز

افزودن به سبد خرید
نمونه آزمون های تضمینی وبرگزارشده استخدامی هوشبری باپاسخنامه
قیمت:

150,000تومان